CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”

0
Ngày 10/9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho biết đa dạng sinh học có vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển bền vững, đặc biệt là sự đa dạng thành phần loài là một trong những mục tiêu trọng tâm của Công ước Đa dạng sinh học, tuy nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đa dạng hệ sinh thái, thành phần loài, gien đang bị suy thoái.

Theo thống kê, báo cáo của tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Diễn đàn chính sách – khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và hệ sinh thái (IPBES), trong vòng 25 năm trở lại đây, tỉ lệ tuyệt chủng các loài lên tới 10%, quần thể các loài thú, bò sát, lưỡng cư, chim và cá giảm 60% trong giai đoạn 1970-2014; trong thế kỷ này, ít nhất 1 triệu loài trên trái đất sẽ biến mất nếu chúng ta không khẩn trương hành động (chiếm tỷ lệ 1/8 số loài đã biết trên trái đất).

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát biểu khai mạc Hội thảo
Dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam” (WLC) là đóng góp cụ thể của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 17 của Liên hợp quốc do Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam (GEF) khởi xướng, thuộc chương trình “Hợp tác toàn cầu về phòng chống tội phạm và bảo tồn các loài động vật hoang dã (ĐVHD) vì mục tiêu phát triển bền vững’ (GWP) do GEF tài trợ và Ngân hàng Thế giới là cơ quan điều phối.
Dự án sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2019 đến năm 2022 nhằm mục tiêu bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa đa dạng sinh học toàn cầu nhờ việc giảm các mối đe dọa từ khai thác, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp thông qua cơ chế hợp tác đa bên.
Một trong những kết quả mà Dự án hướng tới là xây dựng và phát triển được diễn đàn quan hệ đối tác về bảo vệ ĐVHD như là nền tảng và mạng lưới để kết nối những nỗ lực, thúc đẩy vai trò của các đối tác trong nước và quốc tế. Sự chung tay và hợp tác từ các ban ngành hữu quan, các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ phi chính phủ, các tổ chức dân sự xã hội, khối tư nhân, vv… trong các hoạt động can thiệp nhằm bảo vệ các loài nguy cấp của Việt Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng là điểm nhấn của dự án.
Tại Hội thảo, các diễn giả đến từ các tổ chức như Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID), WWF, TRAFFIC, Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS), Four Paws, Trung tâm Con người và thiên nhiên (PANATURE), Tổ chức động vật thế giới (FFI), Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WCMC) đã trình bày, giới thiệu các chương trình, hoạt động, các nỗ lực, sáng kiến về bảo tồn các loài nguy cấp và cơ hội hợp tác của các cơ quan, tổ chức với Việt Nam./.
Toàn cảnh Hội thảo
Theo vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.