CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo khoa học “Tăng cường nguồn lực cho hoạt động quản lý chất thải và tái chế rác thải thông qua sự tham gia của khối tư nhân ở Việt Nam – thực hiện cơ chế thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ”

0

Nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường nguồn lực cho hoạt động quản lý chất thải và tái chế rác thải thông qua sự tham gia của khối tư nhân ở Việt Nam – thực hiện cơ chế thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ”.

Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 25, 26 và 27/4/2019), tại thành phố Hải Phòng.
Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bộ Công thương; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên; đại diện Đại sứ quán Canada, Chương trình Aus4skill – Australia, các tổ chức quốc tế, chuyên gia từ các tổ chức phi chính phủ; Hiệp hội Nhựa Việt Nam và một số Tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế…
Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi thảo luận về “Thực trạng quy định pháp luật về thu hồi sản phẩm thải bỏ của Việt Nam”; “Thực thi quy định pháp luật về thu hồi sản phẩm thải bỏ ở Việt Nam – góc nhìn từ doanh nghiệp”; “Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật về thu hồi sản phẩm thải bỏ”. Đặc biệt, hội thảo sẽ được nghe các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế như: “Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – Kinh nghiệm quốc tế” của Tiến sỹ Sunil Herat, Đại học Griffith, Australia; “Nền kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm thu hồi sản phẩm thải bỏ – Kinh nghiệm của Canada” của chuyên gia Canada.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.