CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi

0

Ngày 28/9, tại TP.HCM, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường BVMT (sửa đổi).

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội phát biểu khai mạc Hội th​ảo

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT; ông Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT; ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các doanh nghiệp…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT cho biết: Dự án Luật BVMT (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 6/2020. Theo kế hoạch, sẽ xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới.

Qua xem xét thảo luận cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, đa số các đại biểu Quốc hội đã đều cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban KHCN&MT về Dự thảo Luật BVMT sửa đổi; đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị công phu của Chính phủ và ủng hộ sự cần thiết sớm ban hành Luật này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đồng thời, các vị đại biểu Quốc hội cũng đã phát biểu đóng góp rất nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc và đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến những quy định trong Dự thảo Luật.

Hiện nay, Dự thảo Luật đang được gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Trong quá trình nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, nổi lên một số vấn đề lớn, trong Dự thảo Luật còn nêu 02 phương án; có nội dung yêu cầu nghiên cứu thảo luận sâu hơn để quy định của Luật đảm bảo tính khả thi, thống nhất; phải đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, “tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm” nhưng cũng phải đảm bảo việc kiểm soát chặt chẽ, theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, tốt hơn cho môi trường….

Theo ông Phan Xuân Dũng, các ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật đang tập trung vào một số vấn đề, nội dung chính sau: Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (Chương V); quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm (Chương VI); phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường (Chương X); công cụ kinh tế và nguồn lực cho BVMT (Chương XI); các quy định về thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo,Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng dự án Luật BVMT (sửa đổi).

Bộ TN&MT đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật BVMT 2014; rà soát các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, cam kết, điều ước quốc tế liên quan; nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của hơn 10 quốc gia, đặc biệt nghiên cứu sâu kinh nghiệm của Hàn Quốc vì có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Đã tổ chức trên 40 hội nghị, hội thảo tham vấn các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các hiệp hội, doanh nghiệp. Đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân, doanh nghiệp, tổ chức làm việc trực tiếp với một số Bộ để thống nhất nội dung dự thảo Luật với các luật khác.

Sau Kỳ họp Quốc hội thứ 9, Bộ TN&MT đã phối hợp với Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/8/2020, đã gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh Hội thảo

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, với mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững; thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, dự thảo Luật đã có nhiều chính sách, quy định mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác BVMT, đảm bảo BVMT phải được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường.

Dự thảo Luật gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội để lấy ý kiến gồm 16 chương, 179 điều trong đó có một số chính sách đột phá như: cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 20-75 ngày. Góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp thông qua các quy định về ĐTM; tích hợp các thủ tục hành vào giấy phép môi trường (GPMT); không duy trì chế độ quan trắc môi trường định kỳ đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật về BVMT.

Cũng theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, sau khi có ý kiến bổ sung của các vị đại biểu Quốc hội tại Hội nghị lấy ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ngày 04/9/2020, Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến tại Hội nghị; đồng thời cũng đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các Đoàn ĐBQH để hoàn thiện hơn Dự thảo Luật; bảo đảm đáp ứng yêu cầu BVMT trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện được đầy đủ ý chí của các vị đại biểu Quốc hội, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trình bày một số điểm quan trọng trong Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi), gồm: Về bảo vệ các thành phần môi trường; đánh giá sơ bộ tác động môi trường, ĐTM, giấy phép môi trường; quản lý chất thải; công cụ kinh tế trong BVMT; nguồn lực từ Nhà nước cho BVMT; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT; trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội…Các ý kiến góp ý đã được Ban tổ chức ghi nhận đầy đủ để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật trong bước tiếp theo.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.