CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội thảo Định hướng phát triển quan hệ đối tác về bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp 2020

0

Ngày 02/10, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo Định hướng phát triển quan hệ đối tác về bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp.

Tới dự, đại diện cho Tổng cục Môi trường có bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học cùng đại diện từ các cơ quan quản lý và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn.

 

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học chụp ảnh cùng các đại biểu

Được biết, Bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nói riêng là nhiệm vụ của toàn xã hội, cần có sự tham gia của các cấp, các ngành, khối tư nhân và các cơ quan liên quan. Chính vì vậy, là cơ quan đầu mối trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học luôn coi trọng công tác hợp tác với các bên để nâng cao hiệu quả bảo tồn. Trong đó, các đối tác bao gồm các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, các cơ quan hữu quan liên quan cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các cơ sở bảo tồn, trung tâm cứu hộ…

Trong bối cảnh hiện nay, đa dạng sinh học đang bị suy giảm nghiêm trọng do tác động của môi trường cũng như con người. Chính vì vậy, sự hợp tác của các cơ quan chức năng, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, khối tư nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tính đến nay, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với nhiều tổ chức như ENV, WWF, AAF, ATP, Four Paws…trong lĩnh vực bảo tồn các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Thông qua các văn bản ký kết hợp tác, phối hợp tổ chức sự kiện hoặc các hoạt động chung, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã cùng các đối tác thúc đẩy các hoạt động cụ thể về bảo tồn loài và đa dạng sinh học.

Tại hội thảo, các tổ chức như Four Paws Việt, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP), WWF Việt Nam, FFI Việt Nam và Save Vietnam’s Wildlife đã trình bày một số thành tựu bảo tồn cũng như đề xuất các hoạt động hợp tác trong 5 năm tới. Hầu hết, các hoạt động đều bám sát các mục tiêu về chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và điều tra, giám sát bảo tồn động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng tạo cơ hội cho các đại biểu được thảo luận về thực trạng và đề xuất mục tiêu và các hoạt động định hướng trong các lĩnh vực về chính sách, pháp luật, truyền thông, giáo dục, điều tra và thực thi pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh cần xây dựng danh mục thống nhất các loài được bảo vệ để tránh chồng chéo, tập trung vào chất lượng tập huấn, tăng cường truyền thông trên nhiều kênh cũng như tiếp tục và thực thi hiệu quả các quy định pháp luật.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối đối tác trong lĩnh vực bảo tồn, hội thảo đã thống nhất xây dựng hồ sơ đối tác trong đó bao gồm thông tin chung, thế mạnh và các hoạt động và sản phẩm của tổ chức để chia sẻ và tạo nguồn dữ liệu chung trong mạng lưới đối tác.  Đặc biệt, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học sẽ hỗ trợ trong việc tổng hợp thông tin và tiến tới hình thành mạng lưới đối tác bảo tồn đa dạng sinh học – nơi mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm cho các tổ chức để sớm đạt được những mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:Theo vea.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.