CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

0

Sáng 15/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQGPL) bằng hình thức trực tuyến 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm cầu chủ trì tại Bộ Tư pháp.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng đại diện Văn phòng UBND, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông các địa phương.

Mục đích tổ chức Hội nghị nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDLQGPL.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: sự ra đời của CSDLQGPL là một bước tiến mạnh mẽ trong việc cung cấp các văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời, ít tốn kém cho người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thể chế pháp luật công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống CSDLQGPL vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác, sử dụng các thông tin về văn bản pháp luật của người dân theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 28/5/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2015.

Để triển khai thực hiện Nghị định này một cách thống nhất, hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương và UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW thực hiện đúng quy định của Nghị định về trách nhiệm cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản; xây dựng kế hoạch, lộ trình cập nhật văn bản được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực vào CSDLQGPL, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện cập nhật và hoàn thành việc cập nhật văn bản trước ngày 30/6/2016. Đối với văn bản đã có trên CSDLQGPL, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở TW và UBND cấp tỉnh phân công cho các đơn vị có chuyên môn thực hiện kiểm tra, rà soát các thông tin văn bản để bảo đảm tính chính xác; thực hiện việc trích xuất từ CSDLQGPL về Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan mình và hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và đơn vị cập nhật văn bản cần tăng cường phối hợp trong việc cung cấp văn bản để cập nhật kịp thời, đầy đủ. Đặc biệt, Cục Công nghệ thông tin – cơ quan tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với CSDLQGPL cần phải thực hiện đầy đủ các quy định về duy trì, vận hành, bảo đảm an toàn CSDLQGPL để tạo thuận lợi cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Nhà nước khác ở TW, UBND cấp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với CSDLQGPL.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu các chuyên đề về: cập nhật VBQPPL theo Luật BHVBQPPL năm 2015; thực hiện công bố các thủ tục hành chính với việc cập nhật, sử dụng VBQPPL trên CSDLQGPL; CSDLQGPL và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; phổ biến, tuyên truyền VBQPPL và các tình huống pháp luật trên CSDLQGPL. Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về một số nội dung quan trọng của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP như: trách nhiệm cập nhật và đảm bảo tính chính xác của văn bản trên CSDLQGPL; sự phối hợp giữa đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và đơn vị cập nhật văn bản…

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương, Cục trưởng Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tư pháp sẽ có hướng dẫn cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, đồng thời sẽ tiếp tục nâng cấp, phát triển CSDLQGPL để tạo thuận lợi hơn cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cung cấp thông tin về văn bản pháp luật một cách tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp…

moj.gov.vn

Chi sẻ.

Bình luận