CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 và ký giao ước thi đua của Khối Thi đua số III

0

Ngày 06/03/2020, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Khối Thi đua số III của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2020. Khối Thi đua số III của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) bao gồm 05 đơn vị trực thuộc là Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Tổng cục Quản lý đất đai. Năm 2020, Khối thi đua số III do Tổng cục Môi trường làm Khối trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Khối phó.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết kế hoạch hoạt động năm 2020 của Khối thi đua số III được xây dựng với nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả sẽ tạo sân chơi tinh thần cho các cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong Khối, đồng thời sẽ tạo động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Chính Phủ, Bộ giao phó.

Ông Hoàng Văn Thức,Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu khai mạ​c Hội nghị

Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện trọng tâm chỉ đạo của Bộ năm 2020 là“Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Tổng cục Môi trường với vai trò là Khối trưởng Khối Thi đua III xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối năm 2020 với những nội dung cụ thể như tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng tham mưu xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh;…

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Khối Thi đua số III sẽ tổ chức phát động và tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc tại đơn vị; tham gia với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kế hoạch số 01/KH- BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV; tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do Bộ tổ chức để chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với kế hoạch hoạt động năm 2020 của Khối Thi đua số III; đồng thời Lãnh đạo và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Thi đua số III đã ký kết Biên bản Đăng ký giao ước thi đua năm 2020 của Khối.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Thi đua số III ký kết Biên bản Đăng ký  giao ước thi đua năm 2020
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đánh giá cao kết quả hoạt động của Khối Thi đua số III trong năm 2019 và kế hoạch triển khai các hoạt động thi đua năm 2020. Kế hoạch hoạt động đã được xây dựng rất chi tiết với nhiều hoạt động thiết thực. Tuy nhiên, để các hoạt động thực sự tạo ra được hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết tốt các nhiệm vụ nặng nề mà Bộ TN&MT giao phó, bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh Khối Thi đua số III tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các buổi tọa đàm, thảo luận chuyên đề để cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và chuyên môn./.

( Theo Vea.gov.vn)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.