CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019

0

Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2019 tại Tổng cục Môi trường, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Vụ Kế hoạch và Tài chính; cùng tập thể Lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thùy – Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã trình bày tóm tắt Báo cáo kế hoạch công tác năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Thùy – Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã trình bày báo cáo trước Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhất trí với những nhiệm vụ mà Trung tâm đã đề ra cho năm 2019.

Ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Theo Phó Tổng cục trưởng, Trung tâm là đơn vị đầu mối được Lãnh đạo Tổng cục phân công về quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và các trang thông tin điện tử tại Tổng cục Môi trường. Do vậy, tập thể đơn vị cần phải chủ động, phát huy vai trò hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về môi trường trong tình hình mới.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, ông Hoàng Văn Thức ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể đơn vị, đồng thời mong muốn Trung tâm sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

Đại diện cho đơn vị, ông Nguyễn Văn Thùy – Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng. Với sự đánh giá sâu sát tình hình kết quả công tác, chỉ ra những thiếu sót hạn chế của đơn vị, đồng thời đưa ra giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Thùy khẳng định Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cán bộ ra sức cố gắng, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

ĐTH

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.