CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 – 2025 và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục Môi trường

0

Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  sáng ngày 29/7 Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020- 2025 nhằm đánh giá kết quả, biểu dương những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời, tổ chức sơ kết công tác nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 và thảo luận phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục Môi trường.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Ủy viên Ban Cán sự, Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng vàTuyên truyền, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ, Công Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường,… cùng các đại biểu là lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Môi trườnggiai đoạn 2015 – 2020.
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, phát biểu chỉ đạo ​tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết tập thể cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Môi trường luôn xác định vai trò, sứ mệnh quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn 5 năm qua, nhưng Tổng cục đã đoàn kết một lòng, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nhân dân giao phó, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội. Thay mặ Lãnh đạo Tông cục, đồng chí cũng đã bày tỏ sự cảm ơn  đối với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các thế hệ Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. sự hợp tác quý báu, hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Bộ và địa phương.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu khai mạc Hội nghị

Phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 đã có bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Tổng cục nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 5 năm (2015 – 2020) và phương hướng nhiệm vụ (2020 – 2025) của Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức đã cho biết trong giai đoạn 2015 – 2020, Tổng cục Môi trường đã bám sát các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục với chủ đề trọng tâm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững”, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ và Bộ giao như: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá về môi trường, đảm bảo đúng tiến độ chất lượng các văn bản được ban hành; Thi đua thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục Môi trường và các đơn vị trực thuộc Tổng cục, bảo đảm tính tinh gọn, hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Trung ương đến địa phương thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng; Thi đua nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Tổng cục…
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm lần thứ III của Tổng cục đã đánh giá đầy đủ và toàn diện về công tác thi đua khen thưởng; những thành tích đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra những biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng cục ngày càng sôi động. Công tác thi đua khen thưởng và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 của Tổng cục đã có bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Tổng cục nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác. Từ kết quả của phong trào thi đua, nhiều tập thể lao động xuất sắc, cá nhân tiên tiến đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường vinh danh, khen thưởng.
Trong 5 năm qua, Tổng cục Môi trường có 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất; 2 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 34 tập thể được Bộ tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 21 tập thể và 62 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, 08 tập thể được tặng Cờ thu đua của Bộ, 23 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường, 15 cán bộ công chức, viên chức được Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương vì đã có thành tích đóng góp phát triển ngành tài nguyên và môi trường, 02 cá nhân được Bộ trưởng danh hiệu Điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường. Tổng cục Môi trường cũng đã vinh danh, khen thưởng hàng năm đối với nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Tổng kết cả giai đoạn 2015-2020, Hội đồng Thi đua- khen thưởng của Tổng cục đã họp bình chọn ra 55 cá nhân và 11 tập thể là điển hình tiên tiến trực thuộc Tổng cục được Tổng cục trưởng tặng Giấy khen.
Tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đã công bố các Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao các danh hiệu Thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ TN&MT năm 2018, 2019 cho các tập thể cá nhân được khen thưởng. Tổng cục Môi trường cũng đã công bố các Quyết định và trao các danh hiệu Điển hình tiên tiến của TCMT giai đoạn 2015-2020 công bố, trao Quyết định và Giấy chứng nhận Giải thưởng Gương mặt của năm 2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền phát biểu và công bố Quyết định khen thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ trao tặng Giấy chứng nhận Giải thưởng  Gương mặt của năm 2019 do Công đoàn Viên chức Việt Nam khen  tặng cho Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức​
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân  trao Bằng khen của Bộ trưởng về thành  tích thường xuyên năm 2019 cho Vụ Tổ chức cán bộ

Công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Môi trường đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
Bên cạnh tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục Môi trường.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ văn bản chậm tiến độ, thủ tục hành chính chậm tiến độ đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ, ban hành Kế thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh; nhanh chóng nghiên cứu, áp dụng các công nghệ, giải pháp mới về hội thoại truyền hình trực tuyến, đặc biệt trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Tổng cục đã quan tâm, tập trung nguồn lực, thời gian hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực môi trường, nhất là xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghi ̣định số 69/2010/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen​. Đến nay, các văn bản đều đang triển khai đúng tiến độ. Thời gian qua, Tổng cục Môi trường đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các công cụ quản lý, giải pháp chính sách nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề xuất không cấp phép đầu tư nhiều dự án vì không đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Tích cực nghiên cứu, triển khai nhiều biện pháp ứng phó sự cố môi trường, chuyển từ thế bị động sang chủ động trong ứng phó, giải quyết các sự cố, vụ việc ô nhiễm môi trường; qua đó đã góp phần ngăn chặn cũng như giải quyết hàng trăm vụ việc, sự cố môi trường như vụ việc gây ô nhiễm. Các điểm nóng môi trường, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được theo dõi thường xuyên, liên tục thông qua hệ thống Đường dây nóng từ trung ương đến địa phương, hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường cũng như các Tổ giám sát của Tổng cục. Tổng cục cũng đã tăng cường theo dõi, triển khai tích cực các biện pháp nhằm kiểm soát, giảm dần tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực tập trung nhiều nguồn thải như khu, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông,… Đến nay, 89% các khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 92% chất thải rắn sinh hoạt, 85% chất thải nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải được tái chế liên tục tăng. Bên cạnh đó, Tổng cục tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, trong đó thực hiện tốt chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Môi trường, Tạp chí môi trường; xây dựng, ứng dụng phần mềm quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động (Envisoft) và ứng dụng khai thác, sử dụng số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên nền tảng di động.
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong những tháng cuối năm 2020. Đặc biệt, phát biểu trực tiếp tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đươn vị:Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây nguyên, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã bày tỏ thống nhất cao với các báo cáo, đồng thời thế hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới và trước mắt là hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã phát biểu chỉ đạo, trong đó đã ghi nhận các kết quả Tổng cục đạt được trong những tháng đầu năm 2020, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã chỉ đạo các mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí cũng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua của Tổng cục 5 năm qua và chỉ ra những mặt còn hạn chế của công tác thi đua khen thưởng mà Tổng cục cần khắc phục trong những năm tới.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cũng đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói riêng; sự phối hợp tích cực của các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025, lấy thành tích thi đua làm động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Tổng cục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020, Tổng cục sẽ khẩn trương triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và mục tiêu đề ra, đồng thời khắc phục ngay những tồn tại và hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra. Tổng cục Môi trường phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục ra sức thi đua, phấn  đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm (2020-2025).
Tổng cục trưởng tin tưởng rằng phong trào thi đua của Tổng cục Môi trường sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành Tài nguyên và Môi trường, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng đối với thành tích thường xuyên năm 2018 và năm 2019 cho các cá nhân thuộc Tổng cục

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và 2019 cho Vụ Tổ chức cán bộ, Cục bảo vệ môi trường miền Bắc.
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường từ năm 2016 đến năm 2018
Đồng chí Lê Minh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định  khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Môi trường, giai đoạn 2015- 2020
Đại diện các đơn vị lên nhận Bằng khen danh hiệu tập thể Điển hình tiên tiến g​iai đoạn 2015-2020
Đồng chí Hoàng Xuân Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế phát biểu góp ý tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu góp ý tại Hội nghị​
Đồng chí Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam​ phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Nguyên Thiên Phương
Theo VEA
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.