CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hậu Giang: Phát động phong trào “chống rác thải nhựa”

0

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư… về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

nien
 Đoàn viên, thanh niên tỉnh Hậu Giang thu gom rác thải nhựa trên địa bàn

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch này là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt.

Đồng thời, khuyến khích tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa, túi nilon khó phân hủy và triển khai thí điểm mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy.

Nội dung của Kế hoạch sẽ được tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phát động phong trào “chống rác thải nhựa”; tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu; đăng ký tham gia thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ TN&MT tổ chức.

Để kế hoạch phát động phong trào “chống rác thải nhựa” đạt hiệu quả, UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở TN&MT làm đầu mối tổng hợp nội dung đăng ký, thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đề xuất Bộ TN&MT xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp trong việc hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” do UBND tỉnh Hậu Giang phát động kết hợp với “Ngày chủ nhật xanh”, vừa qua, hơn 300 đoàn viên, thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Hậu Giang đã ra quân thu gom rác thải nhựa, dọn vệ sinh tại những nơi công cộng, công viên, khu di tích… thuộc địa bàn TP. Vị Thanh.

Chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang cho rằng, để phong trào “chống rác thải nhựa” tạo được hiệu ứng tích cực, sâu rộng thì không chỉ dừng lại ở hoạt động thu gom rác, dọn vệ sinh. Do đó, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với các hội, đoàn thể để tuyên truyền trực tiếp tới người dân về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Hậu Giang cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đặt thêm các thùng rác ở nơi công cộng, công viên, khuôn viên, lắp thêm pano tuyên truyền ở nơi dễ nhìn nhằm khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người, lan tỏa thông điệp giải quyết ô nhiễm từ rác thải nhựa và túi nilon trên địa bàn tỉnh.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.