CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hải Dương: Cảnh báo hiểm họa ô nhiễm do tràn dầu trên sông

0

Với hệ thống sông ngòi dày đặc, vận tải thủy phát triển, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên sông nở rộ, tỉnh Hải Dương đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường do các vụ tràn dầu trên sông gây ra.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 20 phao nổi trên sông kinh doanh xăng dầu. Trong đó, phần lớn phao nổi chứa dầu đều được đặt trên các phương tiện thủy đã cũ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố tràn dầu gần như không có hoặc nếu có cũng chỉ để đối phó với cơ quan chức năng. Đặc biệt, các phương tiện có phao chứa dầu không cố định, thường xuyên di chuyển giữa các tuyến sông nên nguy cơ xảy ra va đâm rất lớn, gây khó khăn cho việc kiểm soát, quản lý của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, thống sông ngòi của Hải Dương có chiều dài hàng trăm km, hoạt động của các phương tiện thủy diễn ra tấp nập trên các tuyến sông ở TPHải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Thanh Hà, Kim Thành, Tứ Kỳ. Chính vì vậy, nguy cơ tràn dầu do va chạm phương tiện vận tải thủy rất cao…

Trước thực trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên sông xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu có thể thực hiện chung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu trên sông cần trang bị kiến thức cơ bản về các tác động của môi trường đối với cuộc sống, phương pháp phòng chống, ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường để chủ động trong mọi tình huống.

Sở cũng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên sông, xử phạt thật nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa sự cố về môi trường do tràn dầu gây ra…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.