CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Tĩnh: Gấp rút hoàn thiện nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao

0

UBND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đang chuẩn bị triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhà máy này được xây dựng tại thôn Hương Hoà (xã Đức Hương) với diện tích 34.000m2, với kinh phí trên 14 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách của huyện và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo dự kiến, nhà máy sẽ được khởi công vào cuối tháng 12/2020 và đi vào hoạt động trong tháng 5/2021, với công suất xử lý 10 tấn rác/ngày. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động huyện Vũ Quang sẽ đóng cửa khu xử lý rác thải ở thị trấn Vũ Quang và các trạm trung chuyển, để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Được biết, thời gian qua, công tác thu gom và vận chuyển xử lý rác thải ở Vũ Quang gặp nhiều khó khăn do trên địa bàn huyện chưa có khu xử lý rác thải tập trung. Bình quân mỗi ngày, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn Vũ Quang hơn 12 tấn, tuy nhiên rác chỉ được xử lý tại bãi chôn lấp chính ở tổ dân phố 6 (thị trấn Vũ Quang) và xử lý cục bộ tại 4 trạm trung chuyển ở xã: Quang Thọ, Hương Minh, Đức Lĩnh và Ân Phú…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.