CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí

0

Theo quy luật, từ tháng 9 năm nay đến tháng 3 năm sau, các thông số ô nhiễm trong không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 thường có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Trước thực trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Theo đó, thành phố đang đẩy nhanh đầu tư lắp đặt bổ sung hệ thống các trạm quan trắc không khí để bảo đảm cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về chỉ số môi trường không khí và đưa ra các khuyến cáo để người dân dự phòng, có các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo mức độ ô nhiễm.

Ngoài ra, trong những ngày thời tiết hanh khô, lặng gió, thành phố sẽ chỉ đạo các công ty môi trường tăng cường phun nước rửa đường nhiều lần trên các trục, tuyến đường giao thông chính trong nội thành để hạn chế bụi phát tán; thu gom triệt để rác, bụi bẩn trên các trục, tuyến, giải phân cách đường giao thông…

Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công công trình xây dựng, giao thông thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh.

Thành phố đang đẩy mạnh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn châu Âu đối với các phương tiện giao thông; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân, tiến tới loại bỏ phương tiện cơ giới lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, nhất là tăng cường sử dụng các loại xe điện, loại bỏ xe cũ nát không đủ tiêu chuẩn.

Đặc biết, Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường; vận động người dân loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong và không đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.