CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội: Phê duyệt đề án bảo tồn động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm

0

Trong Quyết định số 5446/QĐ-UBND, phê duyệt đề án bảo tồn, phát triển các loài động vật, thực vật hoang dã có nguồn gen quý hiếm, UBND TP. Hà Nội thống nhất dành 28 tỷ đồng thực hiện đề án trong giai đoạn 2021-2023.

Được biết, đề án này nhằm mục tiêu bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù của Hà Nội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố theo hướng bền vững. Đồng thời, thực hiện hiệu quả “Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Để thực hiện đề án, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai việc bảo tồn, phục hồi các loài linh trưởng quý hiếm ở rừng đặc dụng Hương Sơn (huyện Mỹ Đức); điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật, động vật đặc hữu của Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì) và rừng đặc dụng Hương Sơn (huyện Mỹ Đức.

Cùng với đó, phối hợp với các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về những giá trị bảo tồn của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn thành phố…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.