CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội: Phấn đấu xử lý triệt để các điểm tồn dư hóa chất vào năm 2021

0

Theo đại diện Sở TN&MT Hà Nội, Sở đang thực hiện dự án xử lý, phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất tại một số huyện trên địa bàn.

Trong đó, dự án xử lý, phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào ngày 31-12-2020. Còn điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật ở thị trấn Chúc Sơn và xã Đồng Phú sẽ được cải tạo trong năm 2021.

Bên cạnh đó, ông Mai Trọng Thái – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trưởng, Sở TN&MT Hà Nội khẳng định, đối với các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật bị mất dấu vết hoặc đã xây dựng công trình kiên cố, Chi cục đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (Bộ Tư lệnh Hóa học) quan trắc mẫu đất, nước, không khí xung quanh. Khi có kết quả sẽ lập phương án báo cáo UBND thành phố cho xử lý.

“Quan điểm của chúng tôi là đề xuất UBND thành phố cho xử lý, cải tạo tất cả điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong năm 2021 vì càng để lâu càng khó xử lý, lại tốn kém và ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân…”, ông Mai Trọng Thái nhấn mạnh.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.