CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội phấn đấu đạt tỷ lệ 100% thu gom rác trong ngày

0

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng vừa ban hành Công văn số 2589/SXD-HT về tăng cường thu gom rác trong ngày đạt tỷ lệ 100% ở tất cả các khu vực đô thị và nông thôn.

Theo Công văn, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường rà soát phương án tổ chức sản xuất và xây dựng phương án thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phụ trách đảm bảo mục tiêu thu gom 100% rác sinh hoạt trong ngày bao gồm các nội dung: Giải pháp thực hiện, tăng cường áp dụng cơ giới hóa công tác thu gom, vận chuyển, khối lượng, tần suất duy trì, kinh phí triển khai,… báo cáo UBND quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư để thẩm định, tổng hợp vào kế hoạch chung.

thu gom rác
Ảnh minh họa

UBND các quận, huyện, Thị xã Sơn Tây; chủ đầu tư gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; chỉ đạo đôn đốc các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn xây dựng phương án thực hiện; xem xét và phê duyệt phương án; tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện đạt mục tiêu thu gom 100% rác sinh hoạt phát sinh trong ngày trên địa bàn (khu vực đô thị và nông thôn) một cách bền vững trên cơ sở các nội dung được UBND TP chỉ đạo tại Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 3/7/2017 của UBND TP.

Đồng thời, tăng cường giám sát thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo Kế hoạch số 160/KH-UBND để đánh giá kết quả thực hiện.

Trong quá trình triển khai, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư thường xuyên, kịp thời báo cáo tiến độ, lộ trình thực hiện đến Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND TP và kịp thời thông tin cho các Sở, ngành liên quan.

Kế hoạch thực hiện bao gồm các nội dung chính: Mục tiêu, giải pháp thực hiện, công tác cơ giới hóa thu gom, vận chuyển, trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, rà soát khối lượng, tần suất thực hiện, năng lực triển khai của các đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường hợp vi phạm, tiến độ thực hiện…

Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch thực hiện về các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4-2019 để căn cứ thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, xem xét, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thành phố các nội dung liên quan.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.