CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội: Khẩn trương đề xuất chương trình bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – Đáy

0

UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 412/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên triển khai thực hiện kết luận phiên họp lần thứ 10 của Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.

Nội dung Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Thông báo số 62/TB-UBSNĐ, ngày 28/12/2018, về kết luận phiên họp lần thứ 10 của Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy. Trong đó, đề nghị UBND các địa phương trên lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy chỉ đạo rà soát lại tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ, dự án đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt tại kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy thực hiện theo kế hoạch đặt ra; đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án đến năm 2020 và các kiến nghị trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2019 – 2020, mỗi địa phương tiếp tục tập trung lựa chọn những nhiệm vụ, hoạt động thực sự cụ thể và cấp thiết, đưa vào chương trình hoạt động trong từng năm, cụ thể như: Tập trung đầu tư 1 công trình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, làng nghề; quản lý, kiểm soát ô nhiễm làng nghề. Trong đó, trọng tâm là kiểm soát và xử lý nước thải làng nghề; quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

bao ve moi truong song Nhue Day
Ảnh minh họa

Cùng với đó, tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đầu tư cho hệ thống quan trắc nhất là hệ thống quan trắc tự động; yêu cầu các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn từ 1000m3/ngày đêm trở lên phải lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục, truyền số liệu về cơ quan quản lý nhà nước để giám sát; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tăng cường cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh, đặc biệt là chương trình phối hợp nhằm kiểm soát ô nhiễm nước sông liên tỉnh vào mùa khô; các hoạt động gây ô nhiễm tại các bến cảng, bến thủy nội địa trên sông. Nghiêm túc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông theo kết luận tại phiên họp của ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.

Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện có liên quan rà soát lại các chương trình, nhiệm vụ được UBND thành phố phê duyệt tại Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 11/7/2016 về thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất các chương trình, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo; báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy; trong đó, tập trung đánh giá các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở có liên quan, Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ – sông Đáy để tham mưu tổ chức việc tiếp nhận bàn giao đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.