CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án về môi trường

0

UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 344/TB-VP, về một số nội dung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về môi trường trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu huyện Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II. Đồng thời, theo dõi, giám sát tiến độ thi công, đưa công trình vào khai thác, sử dụng ngay khi hoàn thành dự án.

Với dự án nâng cấp, cải tạo dự án đường, hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, UBND TP Hà Nội giao Ban quản lý dự án phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ba Vì tổ chức cắm lại mốc giới, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án. Kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân về công tác lựa chọn tư vấn khảo sát, đo đạc hiện trạng, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án…

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh và Dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang; Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức…

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.