CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội chú trọng công tác bảo vệ môi trường làng nghề

0

Bên cạnh những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, các làng nghề đang tạo ra sức ép lớn cho môi trường thành phố Hà Nội.

Chỉ 5,2 % nước thải làng nghề được xử lý

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 26 cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải; 1.350 làng có nghề, trong đó có 309 làng nghề, làng nghề truyền thống.

Theo kết quả điều tra, khảo sát, lấy mẫu và phân tích nguồn nước tại 292 làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2017-2020 có 139 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng (chiếm 47,6%), có 95 làng nghề ô nhiễm (chiếm 32,5%), có 58 làng nghề không ô nhiễm về nguồn nước (chiếm 19,9%),

Trong đó, nước thải của một số ít làng nghề được chuyển đến cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải. Còn phần lớn nước thải tại các làng nghề đều xả thải thẳng ra môi trường, với mức độ ô nhiễm ở mức rất cao. Tỷ lệ nước thải làng nghề được thu gom xử lý chỉ chiếm khoảng 5,2%.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các làng nghề tại Thủ đô cũng đang có nhiều bất cập. Hầu hết rác thải tại đây đều không được phân loại để tái sử dụng mà được vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) hoặc Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) để xử lý. Do giá thu gom rác thải công nghiệp nguy hại khá cao (từ 2.000 đến 4.000 đồng/kg), nên vẫn còn hiện tượng đổ trộm hoặc tự ý đốt bỏ rác thải ở một số nơi, gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan nông thôn.

Tại Hội thảo “Liên kết 4 nhà về xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, chất thải làng nghề, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội” vừa được tổ chức, bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường – Tổng Cục môi trường, Bộ TN&MT cho biết, một số huyện như Hoài Đức, Thanh Trì, Quốc Oai vẫn còn một số nơi trên địa bàn các chỉ tiêu môi trường còn thiếu bền vững, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường. Đặc biệt, công tác thu gom và vận chuyển chất thải đến nơi xử lý với khoảng cách xa, chưa hiệu quả. Các điểm trung chuyển chất thải chưa được quy hoạch phù hợp, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

Tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm làng nghề

Trước thực trạng ô nhiễm làng nghề như hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các sở, ngành thành phố bên cạnh việc chú trọng vào công tác bảo vệ môi trường nông thôn phải đặc biệt chú ý đến việc bảo đảm môi trường làng nghề.

Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý nước thải làng nghề tập trung. Kiểm tra, rà soát, nâng cấp các hệ thống xử lý cũ không đáp ứng yêu cầu thay thế bằng hệ thống xử lý công nghệ mới thân thiện với môi trường. Lắp đặt hệ thống quan trắc theo dõi về chất lượng môi trường tại các cụm công nghiệp. Đồng thời, đưa công nghệ mới xử lý chất thải rắn và nước thải của các làng nghề nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ đầu nguồn sản xuất.

Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung đánh giá tác động môi trường của các làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng để từ đó đưa ra giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm bằng công nghệ mới. Nghiên cứu, quy hoạch, mở rộng cụm công nghiệp làng nghề để đưa các hộ sản xuất ra khỏi khu dân cư.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020. Kế hoạch này sẽ tạo điều kiện cho các làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với các điều kiện hội nhập quốc tế. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng tại các khu vực làng nghề; khuyến khích các hoạt động sản xuất hướng tới xây dựng làng nghề sinh thái thân thiện với môi trường…

Thực hiện kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, lựa chọn danh sách làng nghề, nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường cho từng làng nghề theo quy định.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.