CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hà Nội: Cập nhật thông tin về chất lượng không khí trên mạng

0

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản về thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cập nhật đầy đủ, chính xác chỉ số đánh giá chất lượng không khí tại các điểm, các trạm quan trắc ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố (do Sở Tài nguyên và Môi trường đang quản lý, vận hành) tại Cổng thông tin điện tử của Thành phố, Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để mọi người dân, các cơ quan được biết để phòng, tránh, có các giải pháp giảm thiểu các tác nhân ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không khí.

Thành phố cũng yêu cầu Sở TN&MT chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc thay thế việc dùng than tổ ong làm nhiên liệu phục vụ kinh doanh, sinh hoạt; việc đốt rơm, rạ và có biện pháp kiên quyết để xử lý, thực hiện; định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về chất lượng không khí của thành phố.

Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về các biện pháp bảo vệ môi trường đối với: Việc che chắn khu vực thi công, cầu rửa xe khi ra vào công trường nhằm giảm tối đa lượng bụi phát sinh đối với tất cả các công trường đang thi công nhất là trong khu vực nội thành; Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các nhà máy, các địa điểm sản xuất gạch trên địa bàn thành phố; việc sửa chữa, cải tạo đường và các hệ thống công trình ngầm ở các đường phố. Chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường: Tăng cường phun nước rửa đường vào các ngày nắng hanh khô, bảo đảm các yêu cầu vệ sinh môi trường trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, tại các bãi chôn lấp rác thải và các bãi chứa phế thải xây dựng.

Sở Giao thông vận tải phân luồng, cấp phép lưu hành vận chuyển phế thải xây dựng đảm bảo về thời gian, lộ trình và các yêu cầu kiểm định về tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn giao thông theo đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện chở chất thải rắn không đảm bảo che chắn gây rơi vãi, gây bụi trong quá trình vận chuyển; tuyệt đối không cho phép lưu hành các phương tiện giao thông không còn thời gian lưu hành, không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm về khí thải.

Ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nôrig thôn nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ khí sinh học (biogas), ứng dụng đệm lót sinh học, công nghệ ủ phân sinh học trong chăn nuôi nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi quy mô lớn nằm xem kẽ khu vực dân cư.

Sở Y tế: Khuyến cáo người dân về những tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, hướng dẫn, khuyển cáo người dân sự dụng khẩu trang hợp chuẩn (có thể hạn chế được bụi); nghiên cứu đánh giá chuyên sâu về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe người dân sinh sống trên địa bàn để kịp thời khuyến cáo người dân phòng tránh trong sinh hoạt và tham gia giao thông…

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.