CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Góp ý xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

0

Ngày 10/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Về giấy phép môi trường, đa số đại biểu đồng tình với phương án chỉ dùng một loại giấy phép môi trường, trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính cấp phép về môi trường.

Đánh giá cao những nội dung quy định mới, tiến bộ về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong Dự thảo Luật, các đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; rà soát các quy định về kinh phí chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và quy định cụ thể lộ trình bắt buộc thực hiện tính chi phí phải trả dựa trên khối lượng, chủng loại phát sinh để bảo đảm tính khả thi.

Ngoài ra, các đại biểu góp ý các chính sách về bảo vệ môi trường nên đưa về một điều trong dự thảo luật để tạo thống nhất; làm rõ vai trò quản lý của chính quyền địa phương từ cấp cơ sở đến UBND cấp tỉnh trong bảo vệ môi trường nước, đất, không khí; quy định rõ hơn trách nhiệm bảo vệ môi trường các lưu vực sông, hồ liên tỉnh; quy định về tổ chức, bộ máy hoạt động và trách nhiệm của Ban Quản lý Khu Kinh tế…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Bùi Thanh Tùng, ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tham gia xây dựng dự thảo Luật. Trên cơ sở các ý kiến, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp phản ánh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tới.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.