CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Giải ngân hơn 1.500 tỷ đồng để bảo vệ gần 6 triệu héc ta rừng

0

Theo thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), từ đầu năm 2019 đến nay, Quỹ Dịch vụ môi trường rừng các cấp đã giải ngân 1.518,3 tỷ đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các chủ rừng trên địa bàn cả nước. Dự kiến, hết ngày 31/5/2019, các đơn vị sẽ hoàn thành giải ngân, chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các chủ rừng.

50889874 2469416393072888 7142547612728557568 n
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Nguồn: www.vnff.vn

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, 45 đơn vị Quỹ Dịch vụ môi trường rừng các cấp đã thu được 690,28 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng, đạt 21,57% kế hoạch thu năm 2019. Trong đó, Quỹ Dịch vụ môi trường rừng trung ương thu được 499,28 tỷ đồng, đạt 21,75% kế hoạch năm 2019; quỹ các tỉnh, thành phố thu được 190,99 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch.

Số tiền dịch vụ môi trường rừng mỗi năm đã góp phần quản lý, bảo vệ 5,98 triệu ha rừng (chiếm khoảng 42% tổng diện tích rừng toàn quốc), góp phần hỗ trợ chủ rừng có kinh phí quản lý, bảo vệ rừng. Mặt khác, nguồn kinh phí này còn hỗ trợ kịp thời cho hơn  410.000 hộ gia đình, cộng đồng với 86% là đồng bào dân tộc có điều kiện nâng cao đời sống, cải thiện sinh kế.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.