CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Gia hạn Cuộc thi Sáng kiến giảm thiểu, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

0

(TN&MT) – Cuộc thi GreenTech – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiếu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) được tiếp tục gia hạn thời gian tham gia đến hết 30/12/2020.

Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) khởi động vào ngày 27/12/2019 nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả trong giảm thiểu, xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt để nhân rộng, cải thiện môi trường.

Poster Cuộc thi

Nội dung của Cuộc thi bao gồm 3 hạng mục: Sáng kiến, ý tưởng giảm thiểu và xử lý CTRSH; Giải pháp công nghệ xử lý CTRSH; Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH có sự tham gia của cộng đồng.

Đối tượng của cuộc thi bao gồm tất cả các cá nhân, tập thể và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả.

Thể lệ của cuộc thi và mẫu hồ sơ đăng ký dự thi chi tiết truy cập trang web của cuộc thi http://greentech.info.vn trang web của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: 0984.198.798, 0924.057.263, email: greentech.monre@gmail.com.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.