CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đồng Nai: Vận hành nhà máy xử lý rác công suất 450 tấn/ngày

0

Đó là nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt làm phân compost tại huyện Vĩnh Cửu do Công ty CP Môi trường Sonadezi làm chủ đầu tư.

Nhà máy là công trình bảo vệ môi trường ưu tiên của tỉnh Đồng Nai trong năm 2020. Được khởi công xây dựng vào cuối tháng 8/2020, việc đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đúng tiến độ vừa đảm bảo điều kiện cho khu xử lý hoạt động lâu dài, vừa góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhà máy có quy mô 7,1ha; sử dụng dây chuyền, công nghệ xử lý rác nhập khẩu từ Bỉ. Quy trình vận hành gồm 4 công đoạn chính: phân loại rác thải, ủ hiếu khí, ủ chín, tạo mùn tinh chế. Khoảng 80% rác hữu cơ tiếp nhận sẽ được xử lý làm mùn compost; khoảng 15% chất thải trơ sau khi đốt đem chôn lấp tại các hố chôn hợp vệ sinh; khoảng 5% túi ny-lông được thu hồi tái chế, tái sử dụng.

Bên cạnh việc đưa vào vận hành khu xử lý rác, chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước rỉ rác và bùn thải và sắp tới lắp đặt hệ thống thu hồi khí.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.