CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đồng Nai: Tổng kết việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường các cơ sở chăn nuôi

0

(TN&MT) – Ngày 6/10, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

dn1.jpg
Ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Trọng Toàn – Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm về BVMT 164 cơ sở với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng; 941 cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi ngưng hoạt hoạt động do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về môi trường; xác định và yêu cầu 328/469 cơ sở, hộ gia đình nuôi gia công cho 4 doanh nghiệp FDI tạm ngưng hoạt động do chưa có thủ tục môi trường, hiện 1 doanh nghiệp đã thực hiện ngưng hoạt động 32/46 cơ sở.

Cũng theo ông Trần Trọng Toàn, việc thực hiện tổng kiểm tra cho thấy có sự chuyển biến tích cực tại các cơ sở chăn nuôi trong việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT theo quy định, góp phần cải thiện chất lượng nước mặt các sông suối có tiếp nhận nước thải chăn nuôi trên địa bàn. Kết quả quan trắc nước mặt tại các sông suối cho thấy chất lượng nước mặt tại các sông suối trên địa bàn đang dần có dấu hiệu cải thiện, thể hiện hàm lượng hữu cơ và dinh dưỡng đã giảm so với kết quả thực hiện vào những tháng đầu 2023.

“Qua thực hiện tổng kiểm tra cũng cho thấy, các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn có thái độ tích cực hơn trong việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT; các doanh nghiệp chăn nuôi thuê trại để chăn nuôi hoặc hợp đồng với các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi để nuôi gia công cũng đã có trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện công tác BVMT, đồng thời, cam kết phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các quy định pháp luật về điều kiện môi trường trong chăn nuôi” – ông Trần Trọng Toàn cho biết thêm.

dn2.jpg
Ông Trần Trọng Toàn – Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan và UBND các địa phương cũng đã có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai; báo cáo, đánh giá công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi hiện nay trên địa bàn tỉnh và để xuất công nghệ xử lý chất thải áp dụng trong thời gian tới; báo cáo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi…

Kết luận Hội nghị, Ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: “Tại Hội nghị, chúng ta đã nghe Sở TN&MT báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh và nghe các ý kiến phát biểu, các tham luận, thảo luận nhằm bổ sung, phân tích làm rõ những nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở chăn nuôi với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao; nêu lên những mặt đạt được, những nội dung phát sinh trong lĩnh vực chăn nuôi; phân tích sâu sắc những nguyên nhân; đề ra những biện pháp, giải pháp thiết thực trong thời gian tới”.

Để đảm bảo công tác BVMT trong hoạt động chăn nuôi gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới, ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị: Sở TN&MT, các sở ngành liên quan, UBND các địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Theo đó, sau khi có kết luận kiểm tra từng trang trại, hộ gia đình, phải tổ chức kiểm tra nghiêm túc, công khai và xác nhận việc hoàn thành khắc phục ô nhiễm đối với các trang trại, hộ gia đình đang chăn nuôi; tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát công tác BVMT đối với tất cả các cơ sở chăn nuôi có quy mô trang trại thuộc thẩm quyền quản lý nhưng chưa thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

dn3.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết việc chấp hành pháp luật BVMT các cơ sở chăn nuôi

Cùng với đó, rà soát, đánh giá hoạt động các cơ sở chăn nuôi so với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trường hợp vị trí thực hiện chăn nuôi không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thì tổng hợp đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung danh sách di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; rà soát, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, nhất là các cơ sở chăn nuôi chưa được cấp giấy phép xây dựng chuồng trại, các hạng mục công trình BVMT.

Riêng đối với các cơ sở chăn nuôi đã hết thời hạn sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về đất đai trong trường hợp vị trí thực hiện chăn nuôi phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ngoài ra, yêu cầu 4 doanh nghiệp FDI thuê trại để chăn nuôi hoặc ký hợp đồng nuôi gia công với cơ sở chăn nuôi cần nâng cao ý thức trách nhiệm BVMT, không hợp tác nuôi gia công với các cơ sở, hộ chăn nuôi chưa đủ điều kiện về môi trường…

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.