CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đồng Nai: Quyết tâm tạo chuyển biến trong phân loại rác tại nguồn

0

Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có Chỉ thị số 54 và UBND tỉnh có Kế hoạch 5973 về tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên quy mô toàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, trường học. Mục tiêu đến năm 2025, tất cả các đô thị đều thực hiện có hiệu quả phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Trước đó, Dự án phân loại chất thải rắn tại nguồn đã được tỉnh Đồng Nai thí điểm lần đầu tiên vào năm 2008. Sau 2 lần triển khai nhân rộng vào các năm 2016 và 2018, chương trình tạo được sự chuyển biến nhất định.

Tái khởi động chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho thấy sự cần thiết và quyết tâm giữ môi trường xanh, sạch, đẹp của tỉnh. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) Đồng Nai từ nay đến cuối năm. Sở TN&MT đã làm việc với các địa phương cấp huyện, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thống nhất, các địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đảm bảo chỉ tiêu 50% rác thải được phân loại tại nguồn.

Tại buổi làm việc mới đây với ngành TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, phân loại chất thải rắn tại nguồn là chỉ thị của Tỉnh ủy, là kế hoạch của UBND tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, các địa phương phải xây dựng kế hoạch và đưa vào chương trình hoạt động hằng năm, nhiệm kỳ.

Đối với hoạt động thu gom và vận chuyển, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu các địa phương phải đưa xe chuyên dụng hoặc phân chia ngày vào điều kiện đấu thầu thu gom rác. Đối với các đơn vị trúng thầu xử lý, các địa phương phải giám sát thường xuyên việc xử lý rác sau phân loại. Một số khu xử lý rác chưa đủ năng lực tiếp nhận, chưa đủ điều kiện vận hành hệ thống xử lý chất thải theo cam kết, Sở TN&MT và UBND các huyện, thành phố quan tâm tháo gỡ.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.