CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đồng bộ giải pháp cải tạo môi trường sông Nhuệ – Đáy

0

(TN&MT) – Trong giai đoạn 2008 – 2020, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã phối hợp với Bộ, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã có liên quan tích cực triển khai nhiều giải pháp quản lý và cải thiện chất lượng môi trường trên lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.

Cân đối nguồn lực xử lý ô nhiễm sông Đáy

TP. Hà Nội đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề quy mô lớn, bảo đảm chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường; các dự án đầu tư cải tạo, nạo vét và xây dựng hệ thống thủy lợi thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy; các dự án bổ sung nguồn nước sông, các công trình tiêu thoát nước…

Cải tạo sông Nhuệ

Đối với sông Đáy, UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện Bộ NN&PTNT đã đầu tư, triển khai thực hiện dự án “Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy thành phố Hà Nội”. Trong đó, giai đoạn 1, sẽ nạo vét sông từ hạ lưu đập Đáy (K0+00) đến K8+700 và xây dựng cầu Hiệp Thuận; giai đoạn 2 nạo vét từ K8+700 đến cầu Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) dài 14,4km, đồng thời xây dựng 6 cầu qua sông và nâng cấp 5 trạm bơm ven sông.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1. Tuy vậy, do chưa bố trí được vốn nên giai đoạn 2 vẫn thực hiện. Về vấn đề này, Bộ NN&PTNT và UBND thành phố sẽ xem xét đầu tư dự án trên cơ sở cân đối khả năng ngân sách.

Còn tại Dự án “Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy từ Yên Nghĩa đến Ba Thá”, hiện, đã được UBND thành phố đã giao Sở NN&PTNT nghiên cứu lập chủ trương đầu tư. Tuy vậy, do khả năng cân đối vốn còn hạn chế nên thành phố chưa bố trí được vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Hiện nay, thành phố đã giao Sở NN&PTNT tham mưu, báo cáo Bộ NN&PTNT bố trí vốn trong giai đoạn 2021 – 2025 để tiếp tục thực hiện các dự án. Đặc biệt, thành phố yêu Sở NN&PTNT rà soát,  tham mưu, báo cáo thành phố để đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 dự án “Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy từ Yên Nghĩa đến Ba Thá” trong trường hợp Bộ NN&PTNT chưa đầu tư.

Khơi thông ‘điểm nóng’ trên sông Nhuệ

Sau khi xác định cụ thể các “điểm đen” ô nhiễm, UBND thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, vệ sinh môi trường dọc các tuyến sông; đồng thời tiến hành nạo vét duy tu, duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước lòng cống, mương nhằm giảm thiểu ô nhiễm…

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai các dự án làm sạch, thu gom, nạo vét sông Nhuệ như: Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) với mục tiêu lấy nước sông Hồng vào sông Nhuệ; Dự án Nâng cấp trục chính sông Nhuệ kết hợp với làm đường giao thông cải thiện môi trường gắn với chỉnh trang sông Nhuệ từ cống Hà Đông đến đường vành đai 4… Ngoài ra, nước thải phát sinh từ các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Quốc Oai, Phú Xuyên đều được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy, sông Nhuệ, UBND thành phố cam kết, trên cơ sở cân đối khả năng ngân sách, Hà Nội sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất Bộ NN&PTNT tiếp tục cấp vốn để thực hiện tiếp nạo vét sông Đáy đoạn từ Yên Nghĩa đến Ba Thá. Đồng thời, đề xuất phương án cho phép đưa vào danh mục đầu tư công, trung hạn thành phố cải tạo sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến vành đai 5.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.