CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Điện Biên: Điều tiết chi trả dịch vụ môi trường rừng

0

Để giảm mức chênh lệch đơn giá giữa các lưu vực và kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, tỉnh Điện Biên đã điều tiết chi trả tiền DVMTR từ lưu vực sông Đà sang lưu vực sông Mã và Nhà máy nước TP. Điện Biên Phủ.  

Người dân Tủa Chùa nhận tiền chi trả DVMTR
Người dân Tủa Chùa nhận tiền chi trả DVMTR

Căn cứ diện tích rừng thực tế được chi trả DVMTR và số tiền thực thu thuộc lưu vực sông Đà năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chia đơn giá chi trả DVMTR của năm 2018. Theo tính toán của Quỹ đối với 2 huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ có đơn giá lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng. Trong khi đó lưu vực sông Mã thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Bá Thước 1, thủy điện Bá Thước 2 thì số tiền chi trả DVMTR lại rất thấp.

Để giảm mức chênh lệch đơn giá giữa các lưu vực và kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 từ lưu vực sông Đà (lưu vực nhà máy thủy điện Lai Châu) có mức chi trả lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng sang lưu vực sông Mã và lưu vực nhà máy nước TP. Điện Biên Phủ.

Nhờ chính sách chi trả DVMTR, người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng. Trong ảnh: Người dân xã Chung Chải, huyện Mường Nhé phát dọn thực bì để phòng cháy rừng.
Nhờ chính sách chi trả DVMTR, người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng. Trong ảnh: Người dân xã Chung Chải, huyện Mường Nhé phát dọn thực bì để phòng cháy rừng.

Số tiền được điều tiết là 4.666.096.266 đồng (bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi sáu đồng) tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của lưu vực sông Đà (lưu vực nhà máy thủy điện Lai Châu) sang chi trả cho lưu vực sông Mã trên địa bàn các huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông, Điện Biên (gồm các xã: Nà Tấu, Phu Luông, Mường Lói), Tuần Giáo (gồm các xã: Quài Cang, Tỏa Tình, Nà Sáy, Mường Thín, Mường Khong, Tênh Phông, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Quài Tở) và lưu vực Nhà máy nước TP. Điện Biên Phủ tại địa bàn các xã Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Pồn (huyện Điện Biên).

Trước đây, dù đơn giá chi trả thấp nhưng chủ rừng lưu vực Sông Mã vẫn luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Khi số tiền chi trả DVMTR năm 2018 được tăng lên thì thu nhập của người dân sẽ cao hơn, từ đó tác động tích cực đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.