CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Điện Biên: Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại Tủa Chùa

0

Từ ngày 9/4, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Tủa Chùa thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Tủa Chùa
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Ông Lò Văn Trưởng, cán bộ phòng kế hoạch – kỹ thuật, quỹ Bảo Vệ và Phát Triển rừng tỉnh Điện Biên, cho biết: Trên địa bàn huyện Tủa Chùa có 89 cộng đồng và 163 hộ gia đình với diện tích đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 13.417.327ha trong đợt tri trả trực tiếp bằng tiền mặt lần này. Ngoài ra, huyện Tủa Chùa còn có 31 cộng đồng và 65 hộ gia đình trên địa bàn 12 xã sẽ được chi trả qua tài khoản ngân hàng.

Người dân huyện Tủa Chùa vui mừng khi số tiền dịch vụ môi trường rừng năm nay tăng lên.
Người dân huyện Tủa Chùa vui mừng khi số tiền dịch vụ môi trường rừng năm nay tăng lên.

Trong đợt chi trả này, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã chi trả cho 89 cộng đồng và 163 hộ gia đình với số tiền là 6.569.501.479 đồng trong đó bao gồm tiền của các xã nhận thiếu từ năm trước: Xã Mường Báng 24.273.716 đồng năm 2016, xã Xá Nhè 338.934.098 đồng, xã Mường Báng 516.673.82 đồng, xã Tả Sìn Thàng 1.033.055.214 đồng năm 2017.

Cán bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên hướng dẫn người dân ký cam kết mở và nhận tiền chi trả DVMTR qua tài khoản ngân hàng
Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên hướng dẫn người dân ký cam kết mở và nhận tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng

Cùng với việc chi trả, quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết mở tài khoản ngân hàng trong thời gian sớm nhất để việc tạm ứng và thanh toán tiền chi trả tiền DVMTR năm 2019 cùng các năm tiếp theo Qũy sẽ không phải đến từng xã để tri chả tiền mặt nữa, người dân cũng thuận tiện hơn, chủ động hơn khi nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

ảnh 4

Dự kiến đến cuối năm 2019, tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thành việc mở và chi trả tiền qua tài khoản cho 80% chủ rừng là hộ gia đình, 100% chủ rừng là cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.