CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đề xuất tiếp tục giảm thuế môi trường nhiên liệu bay hết 2021

0

Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, giữ nguyên mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 là 2.100 đồng/lít, từ ngày 1/1/2022 mới tăng trở lại mức 3.000 đồng/lít.

Bộ Tài chính cũng cho biết, thị trường hàng không nội địa trong năm nay và sang năm 2021 sẽ phục hồi từng bước, nhưng còn nhiều khó khăn. Riêng thị trường quốc tế cần thời gian dài.

Việc tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, phát triển trong tương lai, góp phần gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ…

Bộ Tài chính dự tính, việc giữ nguyên mức thuế trong năm 2021 sẽ làm số thu giảm khoảng 860-960 tỷ đồng/năm.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.