CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đề nghị sớm triển khai dự án dẫn nước mặt từ sông Hậu về các tỉnh ven biển và Bán đảo Cà Mau

0

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ sớm triển khai dự án dẫn nước mặt từ sông Hậu về các tỉnh ven biển và Bán đảo Cà Mau để xử lý và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, từng bước thay thế nguồn nước ngầm, giảm nguy cơ cạn kiệt tài nguyên nước và nguy cơ sụt lún đất.

Theo quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016 của Thủ tường Chính phủ) thì Dự án “Đầu tư cụm nhà máy nước vùng liên tỉnh Sông Hậu 1 và Sông Hậu tổng công suất 400.000 m3 /ngày đêm (đến năm 2025), công suất 600.000 m3 /ngày đêm (đến năm 2030) gồm: xây dựng mới nhà máy nước Sông Hậu 1, nâng công suất nhà máy nước Sông Hậu và xây dựng các tuyến ống truyền tải liên tỉnh cấp nước cho các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và một phần thành phố Cần Thơ” thuộc danh mục Dự án ưu tiên đầu tư xây dựng.

Theo Quy hoạch nêu trên, Bộ Xây Dựng có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh/Thành phố trong vùng rà soát các dự án đầu tư nhà máy nước, phát triển đường ống cấp nước và cải tạo nguồn nước; quyết định giải pháp linh hoạt về đầu tư dự án cấp nước phù hợp với lộ trình đầu tư nhà máy nước quy mô vùng liên tỉnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và kịp thời cung cấp nguồn nước ăn uống, sinh hoạt cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đánh giá chất lượng, trữ lượng và khả năng khai thác nước ngầm theo từng tỉnh, từng khu vực. Trong thời gian vừa qua, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tìm kiếm, khai thác nguồn nước dưới đất, lắp đặt trạm cấp nước ngọt miễn phí tại Bến Tre, Bạc Liêu và Cà Mau để kịp thời cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các vùng bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Mặt khác, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã nêu rõ nhiệm vụ của Bộ Xây Dựng: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án cấp nước an toàn cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.