CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

0

Ngày 01/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1703/BTNMT-TCMT gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, về việc đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động và toàn xã hội nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1703/BTNMT-TCMT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của đơn vị đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế và của Lãnh đạo Bộ đã ban hành trong thời gian qua. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

2. Thủ trưởng các đơn vị phải phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của đơn vị thực hiện nghiêm, quyết liệt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịnh COVID-19, chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 30 tháng 3 năm 2020, đồng thời thực hiện ngay môi số nội dung sau đây:

Nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết phải ứng trực, tiếp nhận, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại tại cơ quan.

Thực hiện việc điều hành giải quyết công việc, ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ, thực hiện việc tiếp nhận giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi, báo cáo trực tuyến trên môi trường mạng. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng; trong trường hợp phải cách ly tập trung phải báo cáo Bộ trưởng và ủy quyền cho một lãnh đạo tổ chức triển khai các công việc để đảm bảo yêu cầu hoạt động thông suốt.

Ngày 01/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Quyết định số 824/QĐ-BTNMT Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng làm Trưởng ban, các Thứ trưởng làm Phó ban và Ủy viên là lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid -19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra.

Chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp để vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các nhiệm vụ của Bộ, ngành; hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã để ngăn ngừa các nguồn lây lan bệnh tật.

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng làm Tổ trưởng, các thành viên là lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ. Tổ thường trực có nhiệm vụ:

Xây dựng trình Ban Chỉ đạo các kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng kịch bản ứng phó của các đơn vị trực thuộc.

Đề xuất với Ban Chỉ đạo các kế hoạch, giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ và kết luận của Ban Chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của các cơ quan liên quan; tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ để thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo.

Theo monre

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.