CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đẩy mạnh chuyển đối số, tập trung xây dựng Chính phủ điện tử trong năm 2020

0

Ngày 18/3, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp để nghe Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Cục. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường cho biết, trong thời gian qua, Cục đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 trước thời hạn một năm. Bên cạnh đó, đã tích cực triển khai các hệ thống thông tin nhằm chuyển đổi phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả công vụ; tiết kiệm chi phí, hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính.

Cục cũng đã triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các đơn vị thuộc Bộ; từng bước hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kết nối, hạ tầng ứng dụng, hạ tầng tri thức.. tạo tiền đề tiến tới ngành tài nguyên và môi trường số vào năm 2025. Đồng thời, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; không để xảy ra các sự cố lớn, khắc phục triệt để các sự cố nhỏ.

Trong tình hình diễn biến của dịch Covid-19, ngay từ đầu tháng 3/2020, Cục đã bảo đảm điều kiện vận hành, nhân rộng phương thức họp, làm việc, chỉ đạo, điều hành trên môi trường trực tuyến. Nhiều cuộc họp, hội thảo, tham vấn, đóng góp ý kiến trực tuyến đã khẳng định tính hiệu quả điều hành, đồng thời giảm thiểu thời gian, chi phí…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã biểu dương sự quyết tâm và cố gắng của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường, trong thời gian qua đã tích cực triển khai các ứng dụng, các hệ thống để chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách hành chính tại Bộ.

Đối với việc triển khai phương thức họp, làm việc trên môi trường trực tuyến, Thứ trưởng nhấn mạnh, do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường cần chủ động phối hợp với các đơn vị trong Bộ để đẩy mạnh việc tổ chức các cuộc họp, làm việc trên môi trường mạng. “Đây chính là phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao được hiệu quả, hiệu lực, kịp thời trong làm việc, hội họp; giảm thiểu thời gian, chi phí. Đây là thực chất việc thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

Năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Cục cần tập trung nguồn lực để xây dựng và triển khai các đề án, nhiệm vụ thực sự cần thiết và cấp bách, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường như: Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”; Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”; Đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên môi trường”. Hoàn thành có chất lượng các hạng mục của Dự án “Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường”…

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp, tạo điều kiện, chuẩn hóa quy trình thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử… đáp ứng chỉ tiêu về hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính của Chính phủ, hướng tới phát triển ngành tài nguyên và môi trường số, Chính phủ số.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.