CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đầu năm 2021: TP Hồ Chí Minh sẽ có app cung cấp thông tin môi trường

0

Hiện nay, Tp Hồ Chí Minh đang cho chạy thử nghiệm phần mềm (app) quản lý chất lượng môi trường. Dự kiến tháng 1/2021, thành phố sẽ công bố và cung cấp miễn phí các thông tin về chất lượng môi trường tới người dân.

Theo đó, Sở TN&MT Tp Hồ Chí Minh sẽ cung cấp các chỉ số về chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, nước ngầm, sụt lún… tại tất cả các vị trí có thiết bị quan trắc trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, cũng từ tháng 1/2021, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) đề xuất đưa thêm một số chỉ tiêu quan trắc vào quá trình quan trắc không khí tại 30 điểm đo trong toàn thành phố. Trong đó có Benzen, Toluen, Xylen, khí NO… Nâng lên 16 chỉ tiêu quan trắc thay vì 11 chỉ tiêu như trước đây.

Ngoài việc tăng thêm chỉ tiêu quan trắc, Trung tâm quan trắc môi trường Tp Hồ Chí Minh còn thực hiện quan trắc chất lượng không khí mỗi ngày bằng phương pháp thủ công giúp xác định, đánh giá chất lượng không khí chính xác hơn.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.