CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Danh mục đề tài, nhiệm vụ năm 2015

0
TT Tên dữ liệu Đơn vị bàn giao Văn bản phê duyệt
1 Báo cáo ĐGTĐMT dự án “Đầu tư tăng độ sâu khai thác xuống cote – 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai thác 700.000 m3 đá nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1669/QĐ-TCMT
2 Dự án cải tạo và phục hồi môi trường dự án “Tăng độ sâu khai thác xuống cote – 80m mỏ đá Thiện Tân 1, công suất khai thác 700.000 m3 đá nguyên khối/năm” tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1669/QĐ-TCMT
3 Dự án cải tạo, phục hồi Môi trường dự án “Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận” công suất khai thác 20.00 m3/năm (đá ốp lát nguyên khối), 838.540 m3/năm (vật liệu) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1208/QĐ-TCMT
4 Báo cáo ĐMT của dự án “Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá ốp lát Núi Đen, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận” công suất khai thác 20.00 m3/năm (đá ốp lát nguyên khối), 838.540 m3/năm (vật liệu) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1208/QĐ-TCMT
5 Báo cáo đánh giá tác động Môi trường của dự án “Hệ thống xử lý nước thải mỏ than Na Dương” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
6 Đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải công suất khai thác 1.000.000 m3 vật liệu nguyên khối/năm (Công suất 1.610.253 m3 vật liệu nguyên khai/năm) trại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1553/QĐ-TCMT
7 Dự án cải tạo, phục hồi MT dự án “Đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác – chế biến đá xây dựng mỏ lô 13 núi Thị Vải công suất khai thác 1.000.000 m3 vật liệu nguyên khối/năm (Công suất 1.610.253 m3 vật liệu nguyên khai/năm) trại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1553/QĐ-TCMT
8 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đồng Tả Phời tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 839/QĐ-TCMT
9 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án “Khai thác lộ thiên Khe Hùm, Bù Lù – mỏ Tân Lập” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 838/QĐ-TCMT
10 Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án “Khai thác lộ thiên Khe Hùm, Bù Lù – mỏ Tân Lập” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 838/QĐ-TCMT
11 Báo cáo ĐGTĐMT dự án “Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam đảo Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 860/QĐ-TCMT
12 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường dự án “Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam đảo Đình Vũ, quận Hải An, Tp Hải Phòng” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 860/QĐ-TCMT
13 Báo cáo ĐGTĐMT dự án “Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Tây cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 833/QĐ-TCMT
14 Đề án cải tạo, phục hồi môi trường dự án “Đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Tây cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 833/QĐ-TCMT
15 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Sơn La – Thuận Châu – Tuần Giáo” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 829/QĐ-TCMT
16 Báo cáo ĐGTĐMT dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất nước giải khát không cồn và bánh snack URC Hà Nội” tại Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai – Hà Nội” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 834/QĐ-TCMT
17 Báo cáo ĐGTĐMT dự án “Đầu tư, mở rộng nâng công suất mỏ đá hoa đá trắng Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 830/QĐ-TCMT
18 Đề án cải tạo phục hồi môi trường dự án “Đầu tư, mở rộng nâng công suất mỏ đá hoa đá trắng Châu Cường, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 830/QĐ-TCMT
19 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án “Khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa (cải tạo, mở rộng).” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 855/QĐ-TCMT
20 Đề án cải tạo phục hồi môi trường dự án “Khai thác lộ thiên mỏ Khánh Hòa (cải tạo, mở rộng).” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 855/QĐ-TCMT
21 Báo cáo ĐGTĐMT dự án “Đầu tư xây dựng công trình mỏ Nikel Bản Phúc (điều chỉnh năm 2014).” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1508/QĐ-TCMT
22 Đề án cải tạo phục hồi môi trường dự án “Đầu tư xây dựng công trình mỏ Nikel Bản Phúc (điều chỉnh năm 2014).” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1508/QĐ-TCMT
23 Báo cáo ĐGTĐMT dự án “Kéo dây mạch 2 đường dây 220 kV Mỹ Tho – Bến Tre” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 620/QĐ-TCMT
24 Đề án BVMT của Nhà máy tuyển tinh Ilmenite – Zircon (công suất 100.000 tấn/năm) tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 842/QĐ-TCMT
25 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án “Đường dây 220 kV Thủy điện Đồng Nai 5 – Đăk Nông và mở rộng ngăn lộ 220 kV tại Trạm biến áp 500 kV Đăk Nông” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1278/QĐ-TCMT
26 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dây 220 kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (Phước An)” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 837/QĐ-TCMT
27 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án “Đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2 và mở rộng các ngăn lộ 220 kV” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1507/QĐ-TCMT
28 Báo cáo ĐGTĐMT của dự án “Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp 2, công suất 300.000 m3/ngày tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh “ Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 857/QĐ-TCMT
29 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dây 500 kV Mỹ Tho – Đức Hòa” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1454/QĐ-TCMT
30 Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dây 220 kV Vũng Áng – Ba Đồn – Đồng Hới” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 832/QĐ-TCM

Chi tiết

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.