CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đánh giá kết quả khắc phục vi phạm, thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

0
Ngày 12/12, Hội đồng Giám sát liên ngành do Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì phiên họp đánh giá kết quả khắc phục các vi phạm và thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Công ty FHS).

Tham dự phiên họp có lãnh đạo, cán bộ các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học và lãnh đạo, cán bộ Công ty FHS.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngay sau khi sự cố môi trường biển miền Trung xảy ra vào tháng 4/2016, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương vào cuộc xác định nguyên nhân, thủ phạm, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục sự cố. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, 04 tỉnh miền Trung, các chuyên gia, nhà khoa học khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác định đối tượng gây ra sự cố môi trường. Kết quả kiểm tra đã xác định các vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Đến ngày 30/6/2016, Công ty FHS đã nhận trách nhiệm về sự cố môi trường biển, đã xin lỗi nhân dân và Chính phủ Việt Nam, đã bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp của 04 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) với số tiền là 500 triệu USD; cam kết khắc phục sự cố và toàn bộ các lỗi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

Ông Hoàng Văn Thức,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường báo cáo tại Phiên họp 
Để giám sát việc thực hiện cam kết của Công ty FHS, tháng 7/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ giám sát liên ngành gồm đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, ngành, tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học, chuyên gia về môi trường. Tổ giám sát thực hiện theo cơ chế đặc biệt vừa có cán bộ giám sát địa bàn liên tục, thường xuyên (thời gian đầu), vừa định kỳ, đột xuất tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát, vừa sử dụng công nghệ giám sát, quan trắc online tự động về nước thải, khí thải. Từ khi thành lập cho đến nay, Tổ giám sát đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Hà Tĩnh, các Bộ, ngành, cơ quan khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học để đôn đốc và yêu cầu FHS khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo đạt Quy chuẩn Việt Nam, cải tiến và nâng cấp công nghệ để đạt tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến cuối tháng 8/2020, toàn bộ các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, giai đoạn 1-1” và các công trình cải thiện, bổ sung bảo vệ môi trường của FHS đã hoàn thành và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành để vận hành chính thức. Về chất thải của FHS, từ tháng 7/2016 đến nay, chất thải rắn được FHS quản lý chặt chẽ theo đúng quy định; về nước thải, bụi và khí thải được kiểm soát chặt chẽ và luôn đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trước khi xả ra ngoài môi trường; chất lượng môi trường xung quanh đảm bảo duy trì như trước khi Dự án đi vào hoạt động và ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận nỗ lực của Công ty FHS trong việc khắc phục hậu quả và thực hiện đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị Công ty FHS tiếp tục tăng cường hơn nữa nhận thức, năng lực, thường xuyên diễn tập các sự cố, ứng phó với các vấn đề kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành, hoạt động của Công ty cho các cán bộ, nhân viên; kịp thời cải tạo, nâng cấp các công trình một cách liên tục và hiệu quả, tăng cường tái sử dụng nước thải, khí thải, chất thải rắn, ưu tiên sử dụng chất thải rắn vào các công trình xây dựng khi đã phù hợp với quy định; chủ động phối hợp các đơn vị chức năng trong việc thực hiện tái sử dụng các chất thải rắn.
 
Đoàn công tác thị sát Công viên sinh thái

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự làm việc hết sức nghiêm túc của Tổ giám sát và ghi nhận sự công khai của hệ thống quan trắc điện tử của Công ty FHS để người dân, xã hội được trực tiếp giám sát.

Đoàn công tác thị sát Bể chỉ thị sinh học

Trước đó, cùng trong ngày 12/12, Hội đồng Giám sát liên ngành do Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn và các cán bộ của đoàn công tác đã thị sát các công trình bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Đoàn công tác thị sát hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 
Đoàn công tác thị sát công trình hệ thống dập cốc khô của Công tyĐoàn công tác thị sát hồ ứng phó sự cố
 
Nguồn Vea.gov.vn
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.