CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đại hội lần thứ IV Công đoàn cơ sở thành viên Thông tin và Dữ liệu môi trường thành công tốt đẹp

0

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở số 83 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ 4 Công đoàn cơ sở thành viên Thông tin và Dữ liệu môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thành phần tham dự Đại hội gồm: Chi ủy, Ban Lãnh đạo Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm, cùng 38 đoàn viên công đoàn là cán bộ của đơn vị.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Thịnh Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Môi trường, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục; đồng chí Nguyễn Văn Thùy – Bí thư Chi bộ, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – Chi ủy Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường.

Đồng chí Võ Thịnh Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Môi trường, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Trung tâm Khóa IV

Theo báo cáo do đồng chí Nguyễn Duy Bạch – Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Trung tâm trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Công đoàn cơ sở thành viên Thông tin và Dữ liệu môi trường đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Trung tâm đã áp dụng nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động đem lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Mọi hoạt động của Công đoàn Trung tâm luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình trong đội ngũ đoàn viên của đơn vị. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở thành viên Thông tin và Dữ liệu môi trường luôn quan tâm và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định; 100% cán bộ trong Trung tâm được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ. BCH Công đoàn Trung tâm luôn sát cánh cùng tập thể cán bộ để giải quyết những phát sinh trong quá trình công tác từ đó tạo điện kiện thuận lợi để đoàn viên yên tâm công tác.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Trung tâm khóa IV

Báo cáo cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024: Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Ban Lãnh đạo Trung tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chính trị đã đề ra và đưa tập thể đơn vị ngày một phát triển vững mạnh. Đây là một trong những thách thức lớn đòi hỏi Công đoàn phải có phương pháp tiếp cận, nhìn nhận đánh giá đúng, đầy đủ về thuận lợi, khó khăn, từ đó có phương thức hoạt động phù hợp nhằm đảm bảo vai trò đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong Trung tâm giai đoạn 2019 – 2024 và các năm tiếp theo.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Minh Trâm – Chủ tịch BCH Công đoàn Trung tâm trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Trung tâm khóa III. Trong đó có nêu ra những việc đã làm được, những thiếu sót còn tồn tại cần rút kinh nghiệm. Đến nay, BCH Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành những nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ III giao phó và trân trọng cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Công đoàn Tổng cục Môi trường, Chi ủy, Lãnh đạo Trung tâm, các Tổ công đoàn trực thuộc, đã động viên, giúp đỡ, cộng tác đắc lực tạo điền kiện, cùng toàn thể cán bộ của Công đoàn đã gúp đỡ cho BCH Công đoàn Trung tâm khóa III triển khai các hoạt động đạt được kết quả tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thùy – Bí thư Chi bộ, Quyền Giám đốc Trung tâm tặng hoa cho BCH Công đoàn khóa III

Thay mặt Chi bộ và Ban Lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Thùy – Bí thư Chi bộ, Q. Giám đốc Trung tâm ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua, đã đóng góp rất lớn cho các hoạt động chung của đơn vị. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới toàn thể Đại hội và cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn Trung tâm chú trọng và làm tốt theo định hướng của Chi ủy, Ban lãnh đạo Trung tâm đó là luôn quán triệt, động viên toàn thể đoàn viên công đoàn tích cực thi đua lao động giỏi, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong những năm qua. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đồng chí cũng đề nghị BCH Công đoàn Trung tâm xây dựng chương trình và phong trào thi đua thiết thực trong toàn cơ quan.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 05 đồng chí tham gia BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu 13 đồng chí là đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Môi trường thời gian tới. Tại phiên họp lần thứ 01 của BCH Công đoàn cơ sở thành viên Thông tin và Dữ liệu môi trường đã bầu các chức danh trong Ban chấp hành; bầu đồng chí Đặng Trọng Hải – UVBCH, Điều hành Phòng Thông tin môi trường làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Thông tin và Dữ liệu môi trường Khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.