CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển

0
Chiều 08/11, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn TàiBí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và 145 đại biểu ưu tú đại diện cho 556 đoàn viên công đoàn của Tổng cục.

Đến dự Đại hội có đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trườngđại diện Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Chi bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường 

Đại hội diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 đã đề ra; tiếp tục kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy theo Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; tích cực triển khai các nghị quyếtchỉ thị của Đảng và nhà nước về công tác bảo vệ môi trường.

 
Đồng chí Hoàng Văn Thức, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2014-2019

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Thức, Chủ tịch công đoàn Tổng cục Khóa III cho biếtdưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Tổng cục, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Bộ, Công đoàn Tổng cục đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục Môi trường lần thứ III nhiệm kỳ 2014 – 2019 đề ra. Tổ chức Công đoàn Tổng cục ngày càng lớn mạnh, thực sự chiếm được niềm tin, sự tín nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa sâu sắc. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa tổ chức công đoàn với chính quyền ngày càng chặt chẽ và phát huy hiệu quả. Hoạt động Công đoàn đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tổng cục. Công đoàn Tổng cục Môi trường với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ, luôn giữ vững vị trí là Công đoàn cơ sở vững mạnh trong tổ chức Công đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Vũ Ngọc Tĩnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục cho biết: Công đoàn cơ sở Tổng cục Môi trường được thành lập năm 2008, sau 03 nhiệm kỳ hoạt động và phát triển, đến nay, Công đoàn Tổng cục có 11 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, hoạt động trên địa bàn cả 03 vùng Bắc, Trung và Nam. Nhiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp Công đoàn Tổng cục Môi trường đã cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành cơ bản các mục tiêu do Đại hội đại biểu lần thứ III Công đoàn Tổng cục Môi trường đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tổng cục Môi trường. Bên cạnh những kết quả phong trào, đội ngũ cán bộ Công đoàn Tổng cục Môi trường đã có những bước trưởng thành, thường xuyên phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục môi trường khóa IV (2019 -2024) 

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Tổng cục Môi trường đã vinh dự được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen năm 2017; được Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm. Nhiều tập thể và cá nhân cũng đã được Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khen tặng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2014, 2015 và 2018. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Công đoàn Tổng cục Môi trường giai đoạn 2014-2019, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất một lòng của toàn thể đoàn viên công đoàn trong sự phát triển chung của ngành và lĩnh vực môi trường và tin tưởng trong thời gian tới, các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn khóa IV sẽ tiếp tục phát huy những thành tích mà BCH Công đoàn khóa III đã đạt được và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng cục, góp phần xây dựng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển lớn mạnh.  

Đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm ngày càng to lớn của Công đoàn Tổng cục Môi trường. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, đồng chí Vũ Minh Sơn đề nghị Công đoàn Tổng cục cần nâng cao năng lực trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; chiến lược, quy hoạch; đẩy mạnh, cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới; chủ động phối hợp với chính quyền phát động và tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ; làm tốt công tác xây dựng Đảng; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện…

Các đại biểu đại diện cho Công đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng cục cũng đã có các Báo cáo tham luận về vai trò của đơn vị hành chính trong hoạt động công đoàn; vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách và giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền va vai trò của các đơn vị sự nghiệp trong hoạt động công đoàn tại Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục Môi trường Khóa IV nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 15 đồng chí và bầu 09 đại biểu chính thức đại diện cho Công đoàn Tổng cục Môi trường tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển”, Đại hội Công đoàn Tổng cục Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống năng động sáng tạo, đoàn kết, thích ứng trong mọi điều kiện, phát huy yếu tố con người để tạo ra động lực mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, góp phần xây dựng Tổng cục Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Theo VEA
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.