CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng: Xử lý tình trạng nước tràn tại Âu thuyền Thọ Quang

0

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 2248/UBND-SXD về phương án xử lý tình trạng nước thải tràn tại Âu thuyền Thọ Quang.

Giải pháp trước mắt là tận dụng hệ thống thoát nước mưa hiện có trên đường Phạm Văn Xảo, Phạm Bằng để thoát một phần nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Sơn Trà
Giải pháp trước mắt là tận dụng hệ thống thoát nước mưa hiện có trên đường Phạm Văn Xảo, Phạm Bằng để thoát một phần nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Sơn Trà

Theo đó, giải pháp trước mắt là tận dụng hệ thống thoát nước mưa hiện có trên đường Phạm Văn Xảo, Phạm Bằng để thoát một phần nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, bằng cách xây dựng bổ sung đoạn cống hộp khẩu độ (2,0×1,2)m để kéo dài cống thoát nước mưa bên phải đường Phạm Bằng ra đến Âu thuyền Thọ Quang, kết hợp xây dựng ngưỡng tràn, lắp đặt ống HDPE D400 tách nước thải sinh hoạt của khu vực dân cư phía Đông Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang tại các nút giao thông trên đường Phạm Văn Xảo – Phạm Bằng, Phạm Văn Xảo – Bùi Quốc Hưng.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các lực lượng chức năng gồm Thanh tra Sở, Chi cục bảo vệ môi trường phối hợp với Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước mưa tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang.

Về giải pháp lâu dài, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông (quận Sơn Trà), xem xét tận dụng đường ống D560 hiện trạng để thoát nước thải sau xử lý của Trạm Xử lý nước thải Sơn Trà.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.