CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng vận hành thêm lò đốt rác y tế và chất thải nguy hại

0

Thành phố Đà Nẵng vừa cho phép Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng vận hành thêm lò đốt chất thải nguy hại công nghiệp ST-80 để xử lý rác y tế và chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ban hành Công văn số 5367/UBND-STNMT thống nhất cho phép công ty trưng dụng lò đốt chất thải nguy hại công nghiệp ST-80 vào vận hành xử lý rác y tế và chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho đến khi hết dịch bệnh.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu công ty thay thiết bị đo nhiệt độ buồng đốt sơ cấp và hệ thống bảo quản lạnh (container lạnh) để lưu giữ rác y tế và chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 để lưu giữ an toàn chất thải trong khi chờ đốt. Có lịch trình vận hành lò đốt ST-80 cụ thể gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát kỹ thuật.

Theo Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, dù lò đốt ST-80 có công suất xử lý theo thiết kế là 100kg/giờ, nhưng công ty chỉ vận hành 20 giờ/ngày với tổng khối lượng rác y tế và chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được xử lý 2 tấn/ngày để bảo đảm an toàn vận hành và có thời gian bảo dưỡng lò đốt.

Khối lượng rác y tế và chất thải có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 chưa đốt được lưu giữ trong 2 container lạnh, luôn bảo quản ở nhiệt độ khoảng 10 độ C (dưới 20 độ C theo đúng quy định) và được đem ra đốt liên tục, bảo đảm rác lưu chứa không quá 48 giờ theo đúng quy định.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.