CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng: Phát động cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học

0

(TN&MT) – Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp Báo Tài nguyên và Môi trường, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố triển khai phát động cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề: “Đà Nẵng – Hành động vì thiên nhiên”.

Mục đích của Cuộc thi nhằm tuyển chọn được các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng. Thông qua các tác phẩm được chọn, hình ảnh được quảng bá đến người dân, du khách và cộng đồng quốc tế về một thành phố thân thiện môi trường; Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học Đà Nẵng. Từ đó, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng thành phố môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học của thành phố.

Đà Nẵng phát động cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học

Nội dung tác phẩm dự thi phản ánh được sự phong phú và đa dạng, nét đẹp đặc trưng về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng; sự tích cực trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, cộng đồng tham gia phối hợp quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên như: Sơn Trà, Bà Nà – Núi Chúa, khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân; các hoạt động, sự kiện, mô hình thể hiện những thành tựu, đóng góp và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng…

Cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học năm 2020 với chủ đề: “Đà Nẵng – Hành động vì thiên nhiên”

Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn, đánh giá để trao giải và một số hình thức khen thưởng khác với tổng giá trị giải thưởng hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, các tác phẩm ảnh tiêu biểu, xuất sắc là tư liệu quý phục vụ trưng bày, phổ biến, tuyên truyền.

Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi thông qua hộp thư điện tử: (email) cuocthianh.ddshdn@gmail.com từ ngày 10-9-2020 đến 20-11-2020.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website của Sở Tài nguyên và Môi trường (http://tnmt.danang.gov.vn) hoặc Báo Tài nguyên và Môi trường (http://baotainguyenmoitruong.vn).

Mục đích của Cuộc thi nhằm tuyển chọn được các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về thiên nhiên và đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.