CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng lấy ý kiến xây dựng thành phố môi trường

0

Sở TN&MT, Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của cộng đồng, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân… đối với đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Đóng góp ý kiến cho thành phố, một số chuyên gia đề xuất: Áp dụng thêm các biện pháp xử lý rác, trồng cây xanh. Cụ thể, thành phố cần nghiên cứu áp dụng thêm phương án ủ làm phân và ủ tạo khí đốt, giảm tối đa khối lượng rác đem chôn lấp; tăng cường thu gom rác sinh hoạt từ hộ gia đình và rác xây dựng, rác đổ trộm ven đường, kênh…

Ngoài ra, thành phố cần đánh giá tổng thể để phân bổ trữ lượng nước thải đến các trạm xử lý hợp lý, trong đó có đánh giá về hệ thống thu gom. Bên cạnh đó, nâng cấp các trạm xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu, từng bước tự động hóa trong xử lý và quản lý; cải thiện chất lượng nước của các hồ. Thành phố cần tăng diện tích cây xanh, có chiến lược trồng cây. Các tòa nhà cần hài hòa với không gian xanh và có biện pháp tiết kiệm năng lượng…

Có ý kiến kiến nghị thành phố đánh giá kỹ hiện trạng môi trường. Đặc biệt quan tâm đánh giá hiện trạng môi trường tại các khu vực dân cư, khu công nghiệp, ven biển, ven sông kỹ hơn để đầu tư các chương trình, dự án xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường cho thỏa đáng và có trọng tâm. Các chương trình, dự án này phải gắn với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để việc đầu tư có trọng điểm hơn.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.