CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Đà Nẵng đề xuất dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 1.000 tấn/ngày

0

UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công suất 1.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

Để bảo đảm tiến độ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố đến năm 2023, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất tiến độ chi tiết trên cơ sở rút ngắn tối đa thời gian. Theo đó, dự kiến tổ chức lập và trình phê duyệt dự án đầu tư trong quý 1 của năm 2021; lập hồ sơ đấu thầu, tham mưu công tác đấu thầu chậm nhất trong quý 3 của năm 2021 để sớm triển khai xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công suất 1.000 tấn/ngày.

Đối với dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Đà Nẵng (công suất 650 tấn/ngày) của Công ty CP Môi trường Việt Nam, hiện công ty đã hoàn thành thủ tục thẩm định công nghệ; xác định đơn giá tạm tính; lập quy hoạch tỉ lệ 1/500; lập phương án hướng tuyến công trình lấy nước; lập và thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Dự án được đề xuất triển khai theo hình thức đầu tư PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) của Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland, Công ty CP Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Huy Hoàng và Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco.

Hiện công ty đang trình thành phố điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần 1 cho Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Đà Nẵng) để thực hiện dự án và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lần 2 (sau khi góp vốn với nhà đầu tư nước ngoài).

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.