CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có những bước phát triển mới: mạnh mẽ hơn, năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn

0

Tại Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019-2024), sáng 22/11, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm”, hoạt động Công đoàn Bộ sẽ có những bước phát triển mới: mạnh mẽ hơn, năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Dự Đại hội về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; Dương Trung Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo cùng gần 200 đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đến dự Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; lãnh đạo Công đoàn các Bộ: Tư Pháp, Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, giai đoạn 2014-2019, ngành tài nguyên và môi trường đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như khắc phục các sự cố liên quan đến môi trường biển, tình trạng xâm ngập mặn, ô nhiễm không khí, nguồn nước… Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về đời sống, thu nhập, việc làm, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của một số đơn vị trực thuộc Bộ…

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Vượt qua những khó khăn, thách thức đó, Công đoàn Bộ đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; các cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn cấp trên phát động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các chỉ tiêu Đại hội III Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra.

Đồng chí Vũ Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Đại hội

Biểu dương những kết quả toàn diện mà Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, nhìn lại chặng đường 17 năm xây dựng, phát triển, với ý chí vượt khó đi lên bằng bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, tư duy đổi mới, Công đoàn Bộ đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn cho sự phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, 05 năm tới là giai đoạn đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới; trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường, Ngành tài nguyên và môi trường cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn.

Tình trạng suy thoái tài nguyên nước, đất đai, suy giảm đa dạng sinh học đang diễn ra ở một số nơi. Lượng phát thải ngày càng gia tăng, tác động lớn đến môi trường sống. Các tác động mang tính cực đoan của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng rõ rệt, khó lường. Các rào cản thương mại, kỹ thuật mới đang và sẽ hình thành do chính sách môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu…”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn chứng.

Đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu tại Đại hội

Trước tình hình đó, Bộ trưởng yêu cầu Công đoàn Bộ phải quán triệt tinh thần đổi mới, bám sát sự vận động của thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Bộ trưởng đề nghị Đại hội tập trung vào 5 vấn đề sau:

Thứ nhất, Công đoàn Bộ và các đoàn viên công đoàn chủ động tiếp tục xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu đề xuất sáng kiến áp dụng đối với ngành tài nguyên và môi trường để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, thực hiện tốt công các góp ý xây dựng Đảng, kiện toàn, nâng cao hoạt động tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành; tăng cường giám sát, phản biện trong xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Thứ ba, tăng cường xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; chú trọng phát triển các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong công sở; đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị cho người lao động.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”.

Đặc biệt, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”.

Thứ năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Công đoàn để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (thứ 6 hàng đầu từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa III (2014-2019)

Đánh giá cao sự đổi mới hoạt động của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam mong rằng, trong nhiệm kỳ mới (2019-2024), Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành tài nguyên và môi trường; kết nối và nâng cao ý thức, thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, chuyên ngành, kiến thức xã hội cho đoàn viên công đoàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua. làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc đại diện cho quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa IV, nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm 27 đồng chí.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.