CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Công bố thông tin, thực hiện truyền thông về quá trình ứng phó, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố

0

Thông tin về ứng phó sự cố môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường chưa được quy định. Do vậy, cần thiết phải có quy định Công bố thông tin, thực hiện truyền thông về quá trình ứng phó, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố.

Thông tin về ứng phó sự cố môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường chưa được quy định. Do vậy, việc thông tin, truyền thông trong thời gian qua, đặc biệt là sự cố cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền trung, cho thấy còn chưa được thực hiện đúng đắn, hiệu quả gây ra tình trạng hoang mang, bất an cho xã hội, đặc biệt là làm cho kẻ xấu lợi dụng tâm lý của cộng đồng gây rối trật tự chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và uy tín của nhà nước.

Việc bảo đảm thông tin, truyền thông được đưa ra một cách chính thống, chính xác, kịp thời, không gây rối loạn thông; đồng thời sẽ có những tác động tích cực tới phát triển kinh tế, xã hội.

Tác động về kinh tế: Việc công bố thông tin và thực hiện truyền thông về quá trình ứng phó, cải tạo, phục hồi là rất cần thiết nhằm đưa ra kịp thời các thông tin chính xác và chính thống về ứng phó sự cố môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố. Việc này nếu thực hiện sẽ tạo ra chi phí trong việc truyền thông, cung cấp thông tin. Tuy nhiên, chi phí này không lớn và do người gây ô nhiễm, gây sự cố chi trả.

Tác động về xã hội: Đưa thông tin trung thực, kịp thời, đến đúng đối tượng cần là cộng đồng dân cư là hết sức cần thiết để thực hiện việc minh bạch hóa thông tin, hạn chế tối đa các dư luận không đúng, xấu ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, xã hội. Điều này giúp được cộng đồng dân cư biết được chính xác những gì đang diễn ra và phải có hành động cụ thể nào để hạn chế tác động của sự cố môi trường đến bản thân, gia đình và môi trường. Như vậy, lợi ích của việc thông tin, truyền thông về ứng phó sự cố môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường là rất lớn: Ổn định tâm lý cộng đồng do sự minh bạch thông tin đem lại và tạo ra niềm tin trong cộng đông, xã hội đối với các hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. Đồng thời, giúp người dân định hướng đước nhận thức và hành động trong ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; hạn chế tối đa việc lợi dụng hiện tượng ô nhiễm môi trường do sự cố gây ra để tạo ra dư luận xã hội lệch lạc; hạn chế tối đa các phần tử quá khích, phần tử cơ hội kích động công nhân, người dân có các phát ngôn hoặc hành động quá khích như chửi bới, đập phá … gây mất trật tự xã hội. Giúp người dân có được thông tin thực hiện quyền giám sát của mình trong thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.