CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

0

Danh sách 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT) vừa được Cục Quản lý Chất lượng – Bộ GD&ĐT thông báo.

Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ GD&ĐT mới đây đã công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng CNTT, tại thời điểm ngày 15/5/2019.

Cụ thể, danh sách 176 đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày21/6/2016 của liên Bộ GD&ĐT và TT&TT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, bao gồm 47 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố và 129 cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo đại học.

Trong đó, các cơ quan, tổ chức, trường đại học, Học viện được Cục Quản lý Chất lượng – Bộ GD&ĐT công nhận đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT gồm có: Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT), Trung tâm Phát triển phần mềm – Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện CNTT – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM…

Cũng theo danh sách, 47 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT gồm: Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Cần Thơ, Hòa Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam…

Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Công bố 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Danh sách 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Chất lượng – Bộ GD&ĐT cũng công bố danh sách 8 trường đại học đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); danh sách 5 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.