CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

CISA cảnh báo về lỗ hổng bị khai thác trong thư viện phân tích cú pháp Chrome và Excel

0

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Mỹ (CISA) đã thêm hai lỗ hổng vào Danh sách các lỗ hổng bị khai thác đã biết (KEV), bao gồm lỗ hổng CVE-2023-7024 được vá gần đây trong Google Chrome và lỗ hổng CVE-2023-7101 ảnh hưởng đến thư viện Perl nguồn mở để đọc thông tin trong tệp Excel có tên Spreadsheet::ParseExcel.

CISA cảnh báo về lỗ hổng bị khai thác trong thư viện phân tích cú pháp Chrome và Excel

CISA đã gia hạn đến ngày 23/01/2024 cho các cơ quan liên bang áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tác động của hai lỗ hổng CVE-2023-7024 và CVE-2023-7101.

Lỗ hổng trong thư viện Spreadsheet::ParseExcel

Lỗ hổng đầu tiên được CISA thêm vào KEV là CVE-2023-7101, một lỗ hổng thực thi mã từ xa ảnh hưởng đến các phiên bản dưới 0.65 của thư viện Spreadsheet::ParseExcel. Các nhà nghiên cứu cho biết lỗ hổng này xảy ra do việc truyền dữ liệu không được xác thực từ một tệp vào một string-type “eval”, bắt nguồn từ việc đánh giá các chuỗi định dạng số trong logic phân tích cú pháp Excel.

Một sản phẩm sử dụng thư viện nguồn mở này là Barracuda ESG (Email Security Gateway), đã bị tin tặc khai thác lỗ hổng CVE-2023-7101 trong bảng tính ParseExcel để xâm phạm các thiết bị vào cuối tháng 12/2023. Barracuda nhận định rằng các tác nhân đe dọa đã lợi dụng lỗ hổng này để triển khai phần mềm độc hại SeaSpy và Saltwater. Công ty bảo mật này đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu cho ESG vào ngày 20/12/2023 và bản cập nhật bảo mật giải quyết lỗ hổng CVE-2023-7101 đã được phát hành vào ngày 29/12/2023 với phiên bản Spreadsheet::ParseExcel 0,66.

Lỗ hổng tràn bộ đệm trong Google Chrome

Lỗ hổng mới nhất được thêm vào KEV là CVE-2023-7024, đây là sự cố tràn bộ đệm heap trong WebRTC trong trình duyệt web Google Chrome. Theo mô tả lỗ hổng của CISA, Google Chrome WebRTC là một dự án nguồn mở cung cấp cho các trình duyệt web khả năng giao tiếp theo thời gian thực, có chứa lỗ hổng tràn bộ đệm heap cho phép kẻ tấn công gây ra sự cố hoạt động hoặc thực thi mã. Lỗ hổng có thể ảnh hưởng đến các trình duyệt web sử dụng WebRTC, bao gồm cả Google Chrome.

Lỗ hổng này được Nhóm phân tích mối đe dọa (TAG) của Google phát hiện và được vá thông qua bản cập nhật khẩn cấp vào ngày 20/12/2023, trong phiên bản 120.0.6099.129/130 cho Windows và 120.0.6099.129 cho Mac và Linux. Đây là lỗ hổng zero-day thứ tám mà Google đã vá trong Chrome vào năm 2023, nhấn mạnh việc tin tặc chú ý và dành thời gian cho việc tìm kiếm và khai thác các lỗ hổng trong trình duyệt web được sử dụng rộng rãi.

Để giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên nhanh chóng cập nhật bản vá cho các sản phẩm đang sử dụng càng sớm càng tốt ngay sau khi chúng có sẵn.

Theo antoanthongtin.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.