CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chuyển đổi công nghệ và mô hình xử lý chất thải rắn

0

Đây là những định hướng nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn của TP.HCM trong những năm tới.

Phát triển công nghệ đốt rác phát điện hoặc tái chế

UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh nội dung đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án đề ra chính sách, giải pháp giảm phát thải bình quân đầu người dân TP; định hướng sắp xếp các điểm tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn sau khi được Thủ tướng Chính phủ duyệt sẽ được cập nhật vào quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất của TP.

Theo định hướng đến năm 2025, chất thải rắn được xử lý tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (huyện Củ Chi), Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh) và Khu công nghệ môi trường Xanh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2050, chất thải rắn được xử lý tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc (huyện Củ Chi) và Khu công nghệ môi trường Xanh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Ảnh minh họa

Đối với các bãi chôn lấp cũ của TP như Gò Cát, Đông Thạnh sẽ được cải tạo phục vụ công cộng, xây dựng các mảng xanh cho TP (công viên).

Đồng thời, thành phố sẽ nghiên cứu quy hoạch trạm trung chuyển chất thải rắn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, tiến tới xóa bỏ các trạm trung chuyển nằm trong khu dân cư đông; giảm số lượng, tăng diện tích và công suất của các trạm trung chuyển; giảm điểm hẹn thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên đường phố. Bên cạnh đó, thành phố hướng đến quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải nằm trên các tuyến đường vành đai của TP, thuận lợi giao thông, xa khu dân cư. Nghiên cứu công nghệ ép kín và xây dựng ngầm các trạm trung chuyển. Có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn công tác xử lý chất thải của TP.

Thu hút lực lượng thu gom rác

Một trong những định hướng để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn của thành phố là chuyển đổi mô hình hoạt động, phương tiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên việc thực hiện chủ trương trên hiện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập.

The đó, dù số lượng tổ, đường dây thu gom chưa có tư cách pháp nhân còn khá nhiều. Các tổ, đường dây thu gom chưa thấy được những lợi ích, quyền lợi khi tham gia HTX hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Trong khi đó, các HTX mới thành lập hoạt động chưa hiệu quả, thiếu điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để củng cố, phát triển. Công tác chuyển đổi phương tiện thô sơ, cơi nới của lực lượng thu gom rác dân lập cũng diễn ra chậm, thiếu chính sách khuyến khích hỗ trợ.

Để cải thiện tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình UBND TPHCM về chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển mô hình hoạt động thành hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp thu gom rác giai đoạn 2019-2021.

Sở kiến nghị thành phố cần có hỗ trợ hơn nữa cho HTX có tư cách pháp nhân và người lao động có hợp đồng lao động làm việc tại các HTX, các doanh nghiệp tư nhân được thành lập trên địa bàn quận huyện có hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt (không bao gồm các công ty nhà nước).

4 chính sách hỗ trợ mới được đề xuất là: Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo; hỗ trợ kinh phí cho chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác sinh hoạt.

Nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.