CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chung tay giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

0

Sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và bà Sitara Syed – Quyền trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, với sự tham gia của điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.

Theo baotainguyenmoitruong

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.