CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV

0

Ngày 7/10, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng Ban tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thủy Nguyễn

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020 – 2025 dự kiến được tổ chức trong tháng 10 năm 2020. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Ngành được tổ chức định kỳ 05 năm/lần.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của Ngành đối với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổng kết, đánh giá kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của Ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đại hội cũng sẽ đề cử các điển hình tiên tiến của Ngành để dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Phó trưởng Ban thường trực cho biết, đến nay các công tác chuẩn bị về nội dung đã cơ bản hoàn thành gồm Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ 2020-2025; Kỷ yếu Đại hội; Phim tài liệu về các kết quả hoạt động nổi bật của Bộ, ngành, gắn với các phong trào thi đua yêu nước…

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền báo cáo tại cuộc họp.Ảnh: Thủy Nguyễn

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu trong toàn Ngành thời gian qua. Chuyên trang “Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020 -2025” tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT đã xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến, giới thiệu gương điển hình tiên tiến các cấp; đồng thời cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các nội dung này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thủy Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các thành viên Ban tổ chức Đại hội. Thứ trưởng đề nghị Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đóng vai trò đầu mối trung tâm kết nối các đơn vị để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Đại hội Thi đua yêu nước Ngành tài nguyên và môi trường lần IV, Thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó trọng tâm là những kết quả nổi bật của các phong trào thi đua; các tấm gương tiêu biểu của Ngành trong thời gian qua; …

Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời cũng là góp phần cổ vũ và khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Thứ trưởng cũng đề nghị chuẩn bị tốt công tác khánh tiết, hậu cần để đảm bảo Đại hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.