CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chống rác thải nhựa lan tỏa đến nhiều địa phương

0

Phong trào chống rác thải nhựa do Bộ TN&MT phát động đã tạo nên hiệu ứng sâu rộng. Tại một số địa phương, quyết tâm chống rác thải nhựa đã được luật hóa bằng các các văn bản

Tại Thừa Thiên – Huế, mới đây, UBND tỉnh đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội nghị, hội thảo. Sở Tài chính không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần, khó phân hủy. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể một số chủng loại sản phẩm, hàng hóa, vật dụng thay thế.

Văn bản này cũng nêu rõ, các cơ quan hành chính và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thể tích 330 ml – 500 ml) trong công sở. Khi tổ chức các hội nghị hội thảo, các đơn vị này chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (> 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phẩm sản xuất từ giấy).

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức môi trường, các đoàn thể, trường học phát động, tổ chức các cuộc thi sáng tạo, sáng kiến về các mô hình, công cụ thay thế các vật dụng bằng túi ni lông, nhựa sử dụng một lần ngày trong tháng 5/2019… Phấn đấu đến năm 2020, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng trên địa bàn tỉnh sử dụng túi ni lông thân thiện môi trường, thay thế túi ni lông khó phân hủy.

Đặc biệt, Sở Du lịch, Hiệp hội Khách sạn và Du lịch tỉnh xây dựng phương án vận động sử dụng các vật dụng thay thế vật dụng làm bằng nhựa, ni lông sử dụng một lần tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phương án triển khai phong trào “nói không với túi ni lông sử dụng một lần” tại khu vực kinh thành và các điểm thăm quan di tích trong tháng 5/2019.

Các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” trong đơn vị, địa phương mình, ban hành trước ngày 20/5/2019 và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 hàng tháng, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Không chỉ Thừa Thiên – Huế, UBND tỉnh Gia Lai cũng vừa ban hành Kế hoạch số 837/KH-UBND về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đối với kinh tế – xã hội, môi trường và sức khỏe con người; Xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần đến cộng đồng và người dân.

Theo Kế hoạch trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh có trách nhiệm phối hợp tham mưu xây dựng các cơ chế hỗ trợ sản xuất, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm đã qua sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện của đơn vị, tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” đạt hiệu quả. Bên cạnh việc thực hiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, gửi kết quả thực hiện về Sở TN&MT Hà Tĩnh trước ngày 30/7; Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi Bộ TN&MT, đồng thời tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đề xuất khen thưởng theo quy định.

Theo nguồn Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.